Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

kommunikation på engelska

— översättning och exempelmeningar

communication

Kommunikation var det som skilde människan från djuren.
subdirectory_arrow_right Communication is what separated human from animal.

communications

Kommunikation kräver säkerhetsklassning 4 eller över.
subdirectory_arrow_right Communications access requires level 4 clearance or above.
lägg till

Exampel meningar till kommunikation

Såvida jag inte kan utveckla ett visst system för kommunikation med fienden.
subdirectory_arrow_right Unless I can uncover a certain system of communication with the enemy.
Överallt blockerades all elektronisk kommunikation av meddelandet.
subdirectory_arrow_right In every country, in every language all electronic communication devices were jammed with the message.
Kommunikation är svårt i början.
subdirectory_arrow_right Communication is very difficult at first, Henry. Mm-hmm.
Kommunikation är bristfällig.
subdirectory_arrow_right Sir? Communication is unreliable.
Om det finns någon kommunikation mellan de två vittnena... kommer mannen. Leamas. Att lämna salen och tas om hand.
subdirectory_arrow_right If there is communication of any sort between the two witnesses... the man Leamas will be taken from the court and dealt with.
I den här scenen har vi en fantastisk möjlighet att kommentera bristen på kommunikation i samhället.
subdirectory_arrow_right Tony, sweetheart... in this scene we have a great opportunity to make a wonderful comment... on the lack of communication in our society.
Vi kan klara oss utan kommunikation den korta tid det tar att byta den.
subdirectory_arrow_right We can certainly afford to be out of communication for the short time it will take to replace it.
Det blir telefon kommunikation mellan dem.
subdirectory_arrow_right There'll be telephone communication between them.
Som ni kan se, all kommunikation är avstängd.
subdirectory_arrow_right As you can see, all communication is shut off.
Telepati är en tidlös form av kommunikation.
subdirectory_arrow_right Telepathy is a timeless form of communication.
Nyckelpunkterna för kommunikation.
subdirectory_arrow_right Key points of communication.
Nyckeln till ett fungerande medborgargarde heter kommunikation.
subdirectory_arrow_right The key to forming a successful citizen's watch group is communication.
'Lyhörd dialog vid kommunikation i förhållandet... '
subdirectory_arrow_right Sensitive dialogue during a communication of the relationship.
'Sensuell kommunikation, meningsfull... ' Kattskit!
subdirectory_arrow_right The sensual communication, meaningful... Panther piss.
Vi har skuren i en linje av kommunikation mellan Tooth Fairy och Lecktor.
subdirectory_arrow_right We have cut into a line of communication between the Tooth Fairy and Lecktor.
Eller är det ren kommunikation vars syfte vi inte förstår?
subdirectory_arrow_right Or is it pure communication beyond our comprehension?
Jag är professor i kommunikation vid New York Universitet.
subdirectory_arrow_right I'm a professor of communication at NYU.
All kommunikation går genom armbanden, så vi kan hålla kontakt.
subdirectory_arrow_right We've channelled all communications to the relays in the armbands. We'll be in continual communication.
Alla system är utslagna. Kommunikation, transport, livsmiljö.
subdirectory_arrow_right Every system on the main grid is down communication, transporters, turbolifts, and life support.
Så långt jag kan bedöma, är de ett kollektiv men med väldigt små tecken på social kommunikation.
subdirectory_arrow_right As far as I can tell, they're communal, but there's little sign of social communication.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar