Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

komplex på engelska

— översättning och exempelmeningar

complex

Jag tror du lidet av stor byggnads komplex.
subdirectory_arrow_right Jim, I think you suffer from an edifice complex.

inferiority complex

En Bloody Mary med komplex.
subdirectory_arrow_right I think it's a Bloody Mary with an inferiority complex.
lägg till

Exampel meningar till komplex

Den är sammansatt av flera beståndsdelar... som naturen under tusentals år... har kombinerat till en mycket komplex blandning.
subdirectory_arrow_right That's composed of several elements that have been combined and changed by nature over thousands of years into a mixture of very complex compounds.
Då växer man upp med ett skuld komplex p.g.a. barnets onda dröm.
subdirectory_arrow_right Then he grows up with a guilt complex over a sin that was only a child's bad dream.
Hon har ett underligt komplex om att hon saknar resning...
subdirectory_arrow_right And she has this funny complex that she has no poise.
... Burtons uppgifter torde vara ett uttryck för ett komplex av hallucinationer, utlösta av atmosfärens inverkan, plus oklara symtom där hjärnbarken bidragit i någon mening genom excitation av associerade zoner.
subdirectory_arrow_right ... Burton's statements would appear to be the expression of a hallucinatory complex, induced by atmospheric influences of the planet, plus obscure symptoms to which the brain's cortical substance contributed in some measure through the excitation of associated zones.
Jag tror du lidet av stor byggnads komplex.
subdirectory_arrow_right Jim, I think you suffer from an edifice complex.
Du är en otroligt komplex kvinna.
subdirectory_arrow_right You're an incredibly complex woman.
Men for en san komplex operation hade jag garna haft mer tid.
subdirectory_arrow_right But an operation so complex, I'd like more time to study it.
Det rättar till sig i livet. Vad, bra. Jag var orolig för att du skulle få mindervärdighets komplex jämte mig.
subdirectory_arrow_right I was afraid that what they said would give you an inferiority complex.
Jag skulle göra om det till nöjes komplex, med rullskridskodisko.
subdirectory_arrow_right But I was gonna make it an entertainment complex. This room's a roller disco.
Om vi kan bryta oss in, vem ska arbeta med en dator så komplex?
subdirectory_arrow_right Assuming we could break in, who's going to work a computer that complex?
De Pyramidbanan är ett komplex av flera synaptiska lägre motoriska nervceller som sammanbinder de basala ganglierna med det retikulära bildningen.
subdirectory_arrow_right The pyramidal tracts are a complex of multi-synaptic lower motor neurons which interconnect the basal ganglia with the reticular formation.
En komplex, plagad själ.
subdirectory_arrow_right It's about a complex, tortured soul.
Högstaprioritetharutvidgningen av Auschwitz, tillettindustrielltstraffarbets komplex av aldrig skådad storlek.
subdirectory_arrow_right Highest priority expansion of the Auschwitz interest area Into an industrial and slave labor complex of unprecedented magnitude.
Samhället blir komplex.
subdirectory_arrow_right Society is becoming complex.
Han är så komplex.
subdirectory_arrow_right He's so complex.
Litterär, komplex och neurotisk?
subdirectory_arrow_right Literate, complex and neurotic, I would imagine.
När jag analyserade fragmenten upptäckte jag spår efter en komplex organisk sammansättning.
subdirectory_arrow_right When I analysed the fragments, I detected traces of a complex organic structure.
Ja, han har ett Peter Pan komplex.
subdirectory_arrow_right Well, he's got a Peter Pan complex.
Det är ett tillstånd, ett komplex, som kallas Hestia-komplex.
subdirectory_arrow_right It's a condition, a complex, called the Hestia Complex.
Polisen har hittat bilen. Den är parkerad vid ett industri komplex vid Fuller och 4th.
subdirectory_arrow_right A patrol car found the truck Kyle Singer was in, parked in an industrial complex at Fuller and 4th, 2000 block.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar