Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

läge på engelska

— översättning och exempelmeningar

site

Utmärkt läge för en befästning.
subdirectory_arrow_right A good site for a fortress.

situation

Informera om nuvarande läge.
subdirectory_arrow_right Please advise present situation.
lägg till

Exampel meningar till läge

Väderlek, strandförsvar positioner pa spärreldsballonger och de japanska skeppens läge.
subdirectory_arrow_right The weather, shore installations barrage balloon positions and the number and location of Japanese ships.
Av hänsyn till Kejsardömets prekära läge kommer jag att vidta nödvändiga åtgärder för att stabilisera läget.
subdirectory_arrow_right I thought deeply of the world's situation and Japan's current one. I've decided to settle this situation through extraordinary means.
Utifrån relativt läge till kända astronomiska markörer är farkosten nu i deltakvadranten.
subdirectory_arrow_right Based on relative position to known astronomical markers, this vessel is currently located in the Delta Quadrant.
Läge?
subdirectory_arrow_right Status report.
Läge?
subdirectory_arrow_right Status report?
En boll flyttar sig om den lämnar sitt ursprungliga läge men inte om den bara skakar till och slutar i sitt ursprungliga läge.
subdirectory_arrow_right A ball is deemed to have moved if it leaves its original position in the least degree, but not if it merely oscillates and comes to rest in its original position.
Ett läge öppnar ett lås och ett annat öppnar en av dörrarna.
subdirectory_arrow_right One position opens a lock and another position opens one of these doors.
Jag var i ett desperat läge, som gjordes värre av att jag inte hade en aning om vad Joe gjorde, eller vilket läge han var i.
subdirectory_arrow_right It was a desperate position, made worse by the fact that that I had no idea what Joe was doing, or what position he was in.
Och håll i å tanke, läge, läge, läge.
subdirectory_arrow_right And keep in mind, location, location, location.
Ni har tre moderskepp vid er positions läge. och väldigt lite att försvara er med.
subdirectory_arrow_right You have three Wraith hive ships bearing down on your position and precious little to defend yourselves with.
Läge, plats, position.
subdirectory_arrow_right Location, location, location.
Du vet vad de säger: Läge, läge, läge.
subdirectory_arrow_right Location, location... location.
Öns kala sluttningar av aska och lava kan verka lämpliga att bygga reden på. Men fregattfågeln väljer ett än mer isolerat läge.
subdirectory_arrow_right The island's barren slopes of volcanic ash and lava might seem to offer perfectly good sites for a nest but the frigates choose an even more isolated site
Läge, läge, läge.
subdirectory_arrow_right Location, location, location.
Det finns 1 till 6 möjliga ställen, 5 våningar ovanför presidentens läge.
subdirectory_arrow_right It's one of six possible locations, approximately five stories above the President's location.
Dela inte ut mitt läge... Dela inte ut mitt läge till nån annan.
subdirectory_arrow_right Don't share my location Don't share my location with anyone else.
När blåsan ska tömmas, i likhet med husköp handlar det om läge, läge, läge.
subdirectory_arrow_right It's totally understandable. In bladder voiding, as in real estate it's location, location, location.
Utmärkt läge för en befästning.
subdirectory_arrow_right A good site for a fortress.
Våra utredare fastslog att gängstången gick sönder och höjdrodret låstes i ett fast läge. Det låsta höjdrodret styrde neråt och tvingade in planet i en dykning.
subdirectory_arrow_right Our investigators have concluded that the jackscrew snapped and the elevator was frozen in a fixed position, locking the elevator in a down position, which forced the plane into a dive.
North Cafeteria, uppkallad efter amiral William North ligger i västra hörnet av Östra Hallen följande västra delen av Norra Hallen inte uppkallad efter William North, utan för sitt läge över Södra Väggen.
subdirectory_arrow_right The North Cafeteria, named after admiral William North, is located in the western portion of East Hall, gateway to the western half of North Hall, which is named not after William North, but for its position above the South Wall.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar