Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

lägger på engelska

— översättning och exempelmeningar

set

Lägger ifrån oss dem och går undan.
subdirectory_arrow_right We set them down and we step away.

put

Lägger man örat mot den hör man att den tickar.
subdirectory_arrow_right Put your ear against her, you can hear her ticking.

place

Lägger dem på plats.
subdirectory_arrow_right Setting them in place.
lay
lägg till

Exampel meningar till lägger

Få in hönorna i hönshuset... innan de lägger ägg överallt.
subdirectory_arrow_right Get these chickens in the coop before they lay eggs all over the place.
Okej. Så lägger sig alla ner och sätter händerna bakom huvudet.
subdirectory_arrow_right Okay, now, everybody lay down and put your hands behind your head.
Hon lägger kvällsposten på bordet och går till sängs.
subdirectory_arrow_right She does not see anything of stranger, it puts the mail on top of the table, and one is going to lay.
Nej. En lägger sig ner och de andra står omkring henne och sticker fingrarna...
subdirectory_arrow_right One girl lays down, and you surround her... and you put your fingers underneath.
Lägg en sten för Sankt Petrus och ni lägger en egen grund för er frälsning och lycka i himlen.
subdirectory_arrow_right Lay a stone for Saint Peter's, and you lay the foundation for your own salvation and happiness in heaven. How?
Och lägger på 50 dollar om du satsar alla dina vapen.
subdirectory_arrow_right And then 50 more, if you'll put up a set.
Jägare lägger ut mat när det inte är jaktsäsong, alltid på samma plats.
subdirectory_arrow_right In the off-season, hunters set out food, always in the same place.
Vi lägger alltid tillbaka den när vi går, men i morse var den inte tillbakalagd.
subdirectory_arrow_right We always put it back in place. But this morning it wasn't in place.
Om du lägger det här, och jag spårar alla mordplatserna. Vi lägger det här över diagrammet av Ariannas krona, som jag hittade i hans hem, som du kan se det är två platser som saknas.
subdirectory_arrow_right If you put this here, and I trace all of the murder sites, we place this over this diagram of Arianna's crown, that I found at his den, as you can see, there's two starts missing.
Jag vill att gudarna vrider tillbaka solen och lägger mig där istället.
subdirectory_arrow_right I would the gods turn back the sun... And set me in his place.
Mor litar inte på att de lägger dit rena lakan.
subdirectory_arrow_right My ma doesn't trust this place to lay out clean sheets.
Leonard, det är besvärligt för dig veta att en av dina kära vänner hade samlag med den kvinnan du älskade på den platsen där du lägger ditt huvud?
subdirectory_arrow_right Leonard, is it awkward for you knowing that one of your dear friends had sexual intercourse with a woman you used to love in the very place you lay your head?
Hälsa Bob att jag gärna lägger in ett möte med presidenten, bara han bestämt sig för att lägga fram motionen.
subdirectory_arrow_right You tell Bob I'm happy to schedule a meeting with the President once he's set a date to put this bill on the floor.
Om du rör vår Ada så lägger jag dig i en kista själv.
subdirectory_arrow_right You lay a hand on our Ada, I'll put you in a wooden box myself.
Ju mer räls vi lägger, desto längre bort kommer vi.
subdirectory_arrow_right Every piece of steel we lay puts us closer to somewheres else. That's about all I can say.
Det är ingen plats för barn eftersom arbetarna veteraner, immigranter och frigivna negrer ofta super och syndar så fort de inte lägger räls.
subdirectory_arrow_right It is no place for women or children, as the men who labor here, veterans of the recent conflict, immigrants, and free negroes, often take to drink and un-Christian pursuits when not swinging a hammer or laying track.
Han lägger ut all smutstvätt, och plötsligt lägger du ut honom.
subdirectory_arrow_right He's laying out all your dirty laundry, and suddenly you lay him out.
Gamle Nick lyfter upp mattan och bär ut dig och han lägger dig på lastbilen och han kommer... att hitta en plats att lägg dig på.
subdirectory_arrow_right And Old Nick's gonna come, and he's gonna pick you up in the rug, and he's gonna take you outside, and he's gonna put you in his truck, and he's gonna... find a place to... to lay you down.
Du lade det där du lägger saker du inte vill kännas vid.
subdirectory_arrow_right You put it in that place you put things when you don't want to know.
Om ni rör någon av oss tar vi fram kravallutrustningen och skickar er till sjukhuset och lägger till en åtalspunkt.
subdirectory_arrow_right You lay a hand on any one of us, we will break out the riot gear, put you in the fucking hospital, and add another charge.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar