Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

länk på engelska

— översättning och exempelmeningar

link

Länk tror att det kommer.
subdirectory_arrow_right Link thinks it will.
lägg till

Exampel meningar till länk

Arthurs kedja har en svag länk.
subdirectory_arrow_right His head is full of wild nonsense. Not wild or nonsense. There is a fraying link in Arthur's chain.
Den blev min enda länk till själslig sundhet.
subdirectory_arrow_right It became my one link with sanity.
För länge sen måste det ha funnits en länk mellan det marina och det jordiska livet.
subdirectory_arrow_right Way back, there must have been some major link... between marine and terrestrial life.
Länk tror att det kommer.
subdirectory_arrow_right Link thinks it will.
Bara en länk saknas...
subdirectory_arrow_right There's only one link missing.
Kvinnan är vår länk till Fantomen.
subdirectory_arrow_right We must. We must find that woman. She is our first positive link with the Phantom.
Men Leamas visst aldrig... för det är en regel i underrättelsetekniken världen över... att varje länk i kedjan hålls så avskild som möjligt... i sin ovetskap om de andra.
subdirectory_arrow_right But Leamas never knew... for it is a rule in intelligence technique the whole world over... that each link of the chain be kept as far as possible in ignorance of the others.
Han är också ättling till Petrus, vår enda länk med Kristus.
subdirectory_arrow_right He's also the descendant of St. Peter, our only link with Christ.
En liten länk i en stor försvars kedja mot hot från rymden.
subdirectory_arrow_right A small link in a great chain of defense against threats from space.
En liten länk i en stor försvars kedja mot hot från rymden.
subdirectory_arrow_right A small link in a great chain of defence against threats from space.
En liten länk i en stor försvarskedja mot hot från rymden.
subdirectory_arrow_right A small link in a great chain of defense against threats from space.
Det tog oss flera år att hitta en svag länk bland Jordens myndigheter.
subdirectory_arrow_right It took us years to find a weak link within the authorities on Earth.
Min enda länk med omvärlden, är fem böcker som Luc Jardie skrev innan kriget.
subdirectory_arrow_right My only link to the outside world are the five books Luc Jardie wrote before the war.
Jag fogade länk till länk meter efter meter här på jorden.
subdirectory_arrow_right I made it link by link and yard by yard while on earth.
Nästa länk i kedjan.
subdirectory_arrow_right The next link in the pipeline.
Individen är intressant bara som länk mellan det förflutna och framtiden med sina barn och barnbarn och det han tillför mänskligheten.
subdirectory_arrow_right The individual is important only to the extent of providing a creative link between the past and the future in his children, or in his grandchildren or his contributions to humanity.
Som del i Mays studier av detta djur, försöker vi på nytt finna en länk mellan erotisk stimulans och erektion.
subdirectory_arrow_right As part of May's studies of this creature, we are trying to find once again the link between erotic stimulation and erection.
Om Tarrant är skyldig behöver vi bara en länk mellan Tarrant och Drabble.
subdirectory_arrow_right If Tarrant is guilty, all we need is a positive link between Tarrant and Drabble.
Är det här en länk till Fristaden?
subdirectory_arrow_right This place is a link to Sanctuary, isn't it? Link?
Och du har möjligtvis råkat bli hans länk till Joyce.
subdirectory_arrow_right Maybe you've unwittingly become his link to Joyce. What do you mean, link?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar