Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

läser på engelska

— översättning och exempelmeningar

read

Läser moln på himlen.
subdirectory_arrow_right Read clouds in sky.

study

Läser manikyr i skolan.
subdirectory_arrow_right Study Technology of Nails.

reader

Läser du på läpparna?
subdirectory_arrow_right You're not a lip reader, are ya? No, no.
lägg till

Exampel meningar till läser

Läs du. Det är bättre du läser.
subdirectory_arrow_right Read it. lt's better if you read it.
Men om Ryureis roman blir populär läser Okono den säkert också.
subdirectory_arrow_right However... should Ryurei's novel become widely read I'm certain that Okono will read it.
Är jag ute efter vackert språk läser jag Livius, är det faktatolkning, läser jag Pollio.
subdirectory_arrow_right For b-beauty of language I would read Livy, and for interpretation of fact I would read P-P-Pollio.
Jag läser mycket.
subdirectory_arrow_right You read W? I read a lot of things.
Jag läser bara tidningar spasmodiskt.
subdirectory_arrow_right Have you read it? You know I only read the newspapers spasmodically.
Det är det sista man läser, så det förstör allt man läste innan.
subdirectory_arrow_right And that's the last thing you read, so it spoils everything you read before it.
Ja, jag vet att du aldrig läser den, men jag tyckte ändå du ska ha den.
subdirectory_arrow_right I know you'll never read it. I'll read it.
De har inte resor för att se den här Broadway föreställningen, ... de läser inte saker vi läser De förstod inte typ när jag sa:...
subdirectory_arrow_right They don't have trips to go see this Broadway play, they don't read things we read.
Om han kan läsa mina tankar, varför läser han inte Nirrtis?
subdirectory_arrow_right If he can read my mind, why can't he read Nirrti's?
Vad tycker du om att göra? Jag forskar och läser.
subdirectory_arrow_right Read the book study again read the book again and you?
Jag läser allt du skriver.
subdirectory_arrow_right I only know what I read in your paper and I read everything you write.
Hon läser bara ln Style.
subdirectory_arrow_right She doesn't read Variety. She reads In Style.
Nej, det är ett vanligt misstag, folk läser inte bibeln så mycket längre, men jag kan läsa från Första Moseboken, sjunde kapitlet.
subdirectory_arrow_right No, it's a common mistake, people haven't read the Bible much these days, but I can read to you from Genesis chapter 7.
Du läser en bok i ljuset av en lampa.
subdirectory_arrow_right You're reading a book under a lamp. Read something.
Jag sitter på Calendar, vid fönstret, och jag läser om varför Phil missade.
subdirectory_arrow_right I read the newspaper, by the window, and I just read about Phil and the loss of the Court.
Läser du min dagbok?
subdirectory_arrow_right You read my... You read my journal?
Den skulle jag läsa, och jag läser inte ett skit.
subdirectory_arrow_right I would read that book, and I don't read shit.
Känn inte att du måste agera, det räcker med att du läser replikerna.
subdirectory_arrow_right And don't feel like you have to act. Just, here, just read it. Okay?
Sator kvadraten är en palindrom, en fras som du läser framåt, på samma sätt som du läser baklänges.
subdirectory_arrow_right The Sator Square is a palindrome, a phrase that you read forward the same as you read backwards.
Läs Daniel-san, du läser Miyagi.
subdirectory_arrow_right You read Daniel-san. You read Miyagi.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar