Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

lag på engelska

— översättning och exempelmeningar

law

Lag i mina skogen.
subdirectory_arrow_right Law in my woods.

team

Lag A svarar passiv.
subdirectory_arrow_right Team A answers passive.
lägg till

Exampel meningar till lag

Kära ni, lag är lag, och Hans Majestät konungens lag... måste följas.
subdirectory_arrow_right My dear, the law is the law, and it's His Majesty's law... and must be obeyed.
Medan dom glider iväg, tänker vi på ett lag, som klarade allt och vann mot förväntan, ett lag som bestraffade kritikerna för deras lögner, ett lag som...
subdirectory_arrow_right As they skate off, one thinks about a team that conquered adversity, overcame the odds, a team that defied the critics, a team that...
En robot måste lyda människans order... förutom i de fall ordern strider mot lag ett.
subdirectory_arrow_right A robot must obey all human orders except where those orders come in conflict with the first law.
Eftersom det är så, är det rätta under vår regeringsform, att avskaffa en lag som inte kan påtvingas, en lag som landets befolkning inte vill ha påtvingad!
subdirectory_arrow_right That being so, the orderly thing to do, under our form of government, is to abolish a law which cannot be enforced, a law which the people of the country do not want enforced!
Plötsligt visste jag inte vilka i mitt lag som var kvar i mitt lag, eller om det fanns nåt jävla lag.
subdirectory_arrow_right When I found out he was, I didn't know who on my team was... still on my team, or even if there was a damn team.
Följa order. Vara obeveklig och om nödvändigt, offra mitt liv då jag beskyddar det sovjetiska samhället, socialistisk egendom varje individ, medborgarens rätt samt socialistisk lag och ordning.
subdirectory_arrow_right To be relentless and if needed sacrifice my life... in safeguarding the Soviet way of life... socialist property... the citizen's rights and the socialist law and order.
De ska spela mot världens bästa lag. Ett lag som är mycket bättre än dem. Ett lag som dominerat världshockeyn i 15 år.
subdirectory_arrow_right They will be playing against the best team in the world, a team that's far better than they are, a team that's dominated world hockey for the last 15 years.
Ja, det är en kränkning av Logans Lag för vilket Bill Clinton
subdirectory_arrow_right Yes, it's a violation of the Logan Act for which Bill Clinton's
Det är mitt lag det.
subdirectory_arrow_right That's my team. A teamwork team.
Jag säger försiktigt, för enligt min åsikt har Springboks haft för mycket träning på plan och för många engagemang vid sidan om vilket gör det svårt att besegra det australiska kanonlaget i nästa veckas öppningsmatch, särskilt som detta oerfarna lag har en historia av förlorade matcher bakom sig.
subdirectory_arrow_right I say cautiously because in my humble opinion this Springbok team has been over-practiced on the field and overcommitted off it which makes beating a powerhouse Australian side in next week's Cup opener a tall order, especially as this is an inexperienced team with a history of coming up short in big matches.
Och gör vår kartellöverenskommelse till en lag, the Federal Reserve Act, där skattebetalarna är delaktiga och blir ansvariga för att köpa ut oss om och när, när misslyckandet slutligen kommer.
subdirectory_arrow_right We'll take our cartel agreement and pass it into law call it the Federal Reserve Act and we'll make the taxpayer come online and be responsible to bail us out if and when, when the failure finally comes.
På måndag, ska lag 1, 3, 5 och 7 börja träna på den nya Ford 25-X7 ACT.
subdirectory_arrow_right That's all right. Next Monday, Teams 1, 3, 5 and 7 will commence training on the new 425X7 acts.
Billy Beane har byggt sitt lag på idéer från Bill James som skrivit en intressant bok om basebollstatistik.
subdirectory_arrow_right Billy Beane has built this team on the ideas of a guy, Bill James who wrote an interesting book on baseball statistics.
De antog en lag, Glass-Steagall-lagen.
subdirectory_arrow_right They passed a law, the Glass-Steagall Act.
Det är din åsikt. Vi har partipolitiskt käbbel men vi ska anta ett lagförslag. Leslie Knopes Kul i solen lag...
subdirectory_arrow_right The city council has some political gridlock and some partisan bickering, but we're actually about to pass a bill my bill the Leslie Knope Fun In The Sun Act, which will extend public pool hours citywide.
Jag har idag, utfärdat en uttrycklig order som styr de trupper, vilka lyder under federal auktoritet och sköter tillämpandet av federal lag vid Little Rock, Arkansas.
subdirectory_arrow_right I have today issued an executive order... directing the use of troops under federal authority... to aid in the execution of federal law... at Little Rock, Arkansas.
Därför har vi ett rött lag och ett blått lag, det är likadant över hela världen. Rött lag, blått lag.
subdirectory_arrow_right Which is why you have the red team and the blue team, you know, all over the world it's red team-blue team.
Vi ska vara ett lag, men du flyter alltid ovanpå.
subdirectory_arrow_right We're all supposed to act as a team, but you never act that way.
Men varje land är olika och ställer olika villkor, till skillnad mot, låt oss säga, Kuba i Österrikes fall, finns det ett fördrag, så det finns ingen tvist om vilken typav lag som skulle kunna tillämpas.
subdirectory_arrow_right But each country is different and poses different conditions, unlike, say, Cuba, in Austria's case, there's a treaty, so there's no dispute as to what type of law could apply.
Visste ni att det hade blivit olagligt om mr Rasals lag hade införts?
subdirectory_arrow_right Did you know that act would be illegal if Mr. Rasal's bill had passed?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar