Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

lagar på engelska

— översättning och exempelmeningar

make

Lagar du mat till din son varje dag?
subdirectory_arrow_right You make lunch for your son every day?

repair

Ozonskiktet kanske lagar sig själv.
subdirectory_arrow_right Maybe one day the ozone layer will repair itself.

law

Lagar, som begränsar hans auktoritet, gör resultaten mer förutsägbara.
subdirectory_arrow_right Law, which constrained that authority, made outcomes more predictable.
lägg till

Exampel meningar till lagar

Vi skapar våra egna lagar!
subdirectory_arrow_right It's against the law. Whose law? We're on our own.
Det finns lagar kriminallagar...
subdirectory_arrow_right Now, there are laws. Criminal laws...
Ike... det är lokala lagar mot federala lagar.
subdirectory_arrow_right Ike... This is local law against federal law.
Det har gått sex år sedan jag lämnade er detta stora ansvar. Med förhoppningen att ni skulle skapa bra lagar vilket nationens folk förväntade sig av er.
subdirectory_arrow_right It is six years since I handed over to you this great responsibility in the hope that you would make good and wholesome laws which the people of this nation expected of you.
Sådant är förbjudet av civila lagar och desto mer av kristna lagar.
subdirectory_arrow_right This is prohibited by the civil law, to say nothing of the Christian law.
De förstör det de inte gillar och stiftar sina egna lagar.
subdirectory_arrow_right They see something they don't like, they shoot it up or burn it down. Make up their own laws as they go along.
Jag vet ej om lagar är rätt eller om lagar är fel
subdirectory_arrow_right I know not whether laws be right... or whether laws be wrong.
Lagar mot de männen eller lagar som skyddar dem?
subdirectory_arrow_right Laws against those men or laws protecting them?
Lagar som förbjuder mord, lagar som förbjuder stöld.
subdirectory_arrow_right Laws against killing. Laws against stealing.
Nuvarande lagar ledde till selektiva åtal och polisen misstänktes, för att använda dessa lagar för att arrestera folk med misshagliga frisyrer, hudfärg, eller politisk läggning.
subdirectory_arrow_right Current laws against grass led to selective prosecution, and the police were suspected of using these laws to arrest people, with objectionable hairstyles, skin color, or politics.
Du känner till våra lagar, din fars lagar.
subdirectory_arrow_right You know the laws of our country, the laws of your father.
Människans lagar är borta, ersatta av lagar från en gud.
subdirectory_arrow_right The laws of men have gone. The laws of a god have replaced them.
Människans lagar är borta.
subdirectory_arrow_right Even I violated the old laws. The laws of men have gone.
Vi har lagar som skyddar oss från andra lagar.
subdirectory_arrow_right We got laws to protect us from other laws.
När Hitler kom till makten, 1933, blev en av hans första order att genomdriva nationella rashygienilagar modellerade efter lagar i Förenta staterna.
subdirectory_arrow_right When Hitler came to power, in 1933, one of his 1st acts was to pass national eugenics laws modeled after laws in the United States.
Det här riket, som inte är mer än en liten del av kyrkan kan inte skapa speciella lagar som motsätter sig de generella lagarna i Kristus katolska kyrka.
subdirectory_arrow_right This realm, being but one small part of the Church, cannot make any particular law disagreeable to the general laws of Christ's universal Catholic Church.
Men dina lagar är inte mina lagar.
subdirectory_arrow_right But your laws are not my laws.
Det sätt som han hade visat att några universella lagar kunde förklara så mycket av den fysiska världen inspirerade andra intellektuella att leta efter universella lagar som kan förklara mänskligt beteende, politik, även historia.
subdirectory_arrow_right The way that he had shown that a few universal laws could explain so much of the physical world inspired other intellectuals to look for universal laws that could explain human behaviour, politics, even history.
Jag insåg då att universum är styrt av lagar och att människan tillsammans med själva samhället inte är något undantag från dessa lagar.
subdirectory_arrow_right I realized then that the universe is governed by laws and that the human being along with society itself was not exempt from these laws.
Vi kämpade av moraliska skäl, vi skrev nya lagar, vi rev upp orättfärdiga lagar.
subdirectory_arrow_right We fought for moral reasons, we passed laws, struck down laws for moral reasons.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar