Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

landskap på engelska

— översättning och exempelmeningar

landscape

Landskap hackat till kalops
subdirectory_arrow_right A landscape chopped like a beef stew
lägg till

Exampel meningar till landskap

49000 tunnland med bara landskap och statyer.
subdirectory_arrow_right 49, 000 acres of nothing but scenery and statues.
Men inte som i skärgården.Vilket landskap.
subdirectory_arrow_right But not like it does in the archipelago. What a landscape.
Landskap hackat till kalops
subdirectory_arrow_right A landscape chopped like a beef stew
Ja, jag kan göra landskap också.
subdirectory_arrow_right Do a little scenery too, if it's needed.
Här är en målning av ett landskap.
subdirectory_arrow_right Now, here's a painting of a landscape.
Och eftersom något ännu saknas målar han en fjärde och en femte tills han målar en bild av konstnären som målar en bild av konstnären som målar en bild av konstnären som målar en bild av konstnären som målar ett landskap.
subdirectory_arrow_right And because something is still missing, he paints a fourth and a fifth until he paints a picture of the artist painting a picture of the artist painting a picture of the artist painting a picture of the artist painting a landscape.
Hela de landskap vi som vakna drömt upp.
subdirectory_arrow_right The landscape of our long waking dream.
Det skulle varit bättre, om du varit militär... än som någon, som bara tecknar landskap.
subdirectory_arrow_right You might be better employed as a military man than as someone who merely draws a landscape.
Det är förmodligen du, som har öppnat hans ögon... för möjligheterna i vårt landskap.
subdirectory_arrow_right It is probably you that has opened his eyes to the possibilities of our landscape.
Pizza, livsmedel, landskap?
subdirectory_arrow_right Uh, pizza, groceries, landscape?
Landskap.
subdirectory_arrow_right Landscape.
För somliga, ett vackert landskap men för Mickey och Mallory Knox, som ännu är på fri fot är det bokstavligt talat en dödens lekplats.
subdirectory_arrow_right To some, a beautiful stretch of the American landscape but to Mickey and Mallory Knox, who are still at large it is literally a candy lane of murder and mayhem.
För länge sen använde stjärnflottan en teknik för djuprymdsfärder som höll kroppen i statis men erbjöd ett mentalt landskap. Det höll hjärnan aktiv och vaken.
subdirectory_arrow_right Years ago, Starfleet used a technology to assist deep space travel that kept the body in stasis, but provided a mental landscape to keep the mind active and alert.
Produktionsteamet har kommit till Valdezhalvön som är känd för sitt vackra landskap och vilda djurliv.
subdirectory_arrow_right The production has come here to peninsula Valdez renowned for its beautiful scenery and wildlife.
Varför sätter du inte upp bilder av vackra landskap, istället för en flintskallig man?
subdirectory_arrow_right Why don't you put a nice picture of beautiful sceneries... instead of this bald man?
Vår vision för King's Cross offentliga miljöer utgår från vår åsikt att ett stadslandskap är ett uppbyggt landskap.
subdirectory_arrow_right Our vision for King's Cross, for the public spaces of King's Cross, starts with the premise that we acknowledge an urban landscape is a built landscape.
Den handlar om ett landskap som huvudsakligen är ett inre landskap.
subdirectory_arrow_right It's about... a landscape, but that landscape is primarily an interior landscape.
Lite mer fart, nya landskap.
subdirectory_arrow_right Oh, a change of pace, new scenery.
Eftersom du gillar att göra landskap, vill jag att du gör det ultimata landskapet.
subdirectory_arrow_right Since you like to do landscape, I want you to do the ultimate landscape. I want you to make your way all the way down to lighthouse point.
Trafik, landskap, snutar, bara siluetter som blåser förbi när du passerar.
subdirectory_arrow_right Traffic, scenery, cops just cardboard cutouts blown over as you pass.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar