Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

latent på engelska

— översättning och exempelmeningar

latent

Latent tryck, och sedan Dokument.
subdirectory_arrow_right Latent Prints, and then Documents.
lägg till

Exampel meningar till latent

Ett offer för latent homosexualitet.
subdirectory_arrow_right A victim of latent homosexuality.
Är Pris fortfarande i Latent Prints?
subdirectory_arrow_right Is Price still in Latent Prints?
Latent tryck, och sedan Dokument.
subdirectory_arrow_right Latent Prints, and then Documents.
Du är en latent telepat.
subdirectory_arrow_right You're a latent telepath about to come into full bloom.
Jag är en latent telepat.
subdirectory_arrow_right I'm a latent telepath.
En vecka senare talar du om för mig att du är en latent telepat och menar att du ibland inte vet vem du är.
subdirectory_arrow_right A week later you tell me you're a latent telepath said you sometimes don't know who you are.
En latent bild bevaras efter explosionen i det metalliska natriumet på kuddens insida.
subdirectory_arrow_right NOW, THE LATENT IMAGE, THE ONE WE'RE INTERESTED IN, IS FOUND IN THE BYPRODUCT OF THAT EXPLOSION... IN THE FINELY DISPERSED SODIUM METAL THAT COATS THE INTERIOR OF THE AIR BAG.
Vi behöver Hår och Fibre, Latent tryck, sedan Dokument.
subdirectory_arrow_right We'll need Hair and Fiber, Latent Prints, then Documents.
Det är latent i flera timmar, men sen bryts kroppen ner snabbt.
subdirectory_arrow_right It's latent for several hours but once it presents, it consumes the host rapidly.
Du tror nog att det berodde på nåt slags latent fientlighet.
subdirectory_arrow_right You probably thought that was some form of latent hostility.
Det är helt klart en latent syskonrivalitet som uttrycker sig... genom era barnsliga och sexuellt laddade gräl.
subdirectory_arrow_right I mean, there is clearly a latent sibling rivalry being expressed by your adolescent and sexually-charged bickering.
En var låg latent inhibition.
subdirectory_arrow_right One was a condition called low latent inhibition.
Är du latent bög vill du nog att jag tar kommandot.
subdirectory_arrow_right If you're a latent gay, then you'll want me to take the initiative.
Som ett latent virus, återvände han och slog tillbaka för att överleva.
subdirectory_arrow_right Like a latent virus, he would have returned and fought back for survival.
Du kallade honom faktiskt en latent bög i minst en av dina artiklar.
subdirectory_arrow_right Paul, you did call him a latent homosexual in at least one of your articles.
Parker går från latent.
subdirectory_arrow_right Latent and genital. Now Parker's transitioning from latent to genital.
Tja, att behärska konsten av boken rapporten du bara ta någon roman, oavsett när den skrevs, och du argumenterar att huvudpersonen är en latent homosexuell.
subdirectory_arrow_right Well, to master the art of the book report, you just take any novel, no matter when it was written, and you argue that the main character is a latent homosexual.
Om de har ett latent minne av hjärntvätten som hypnos, kultgrejer eller nåt.
subdirectory_arrow_right If they have a latent memory on brainwashing as hypnosis, cult thing or something...
Peter Bishop tror han försökte att aktivera nån latent förmåga.
subdirectory_arrow_right Peter Bishop believes he was trying to activate some kind of latent ability.
Han försökte att aktivera nån slags latent förmåga.
subdirectory_arrow_right He was trying to activate some kind of latent ability.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar