Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ledning på engelska

— översättning och exempelmeningar

wire

Varje ledning, varje radiovåg...
subdirectory_arrow_right Every wire, every airwave.

line

Låt honom göra en separat ledning.
subdirectory_arrow_right Have him put it on a separate line.

pipe

Det kommer väl inte från nån ledning?
subdirectory_arrow_right Ain't been through no pipe?
lägg till

Exampel meningar till ledning

.. vår ledning till det den är.
subdirectory_arrow_right .. our leadership for what it is.
Och eftersom rikets ledning med mod och djärvhet har krävt en förbättring av den tyska nationens rasvärde har vårt folk anslutit sig och underordnat sig landets ledning, i allt större antal.
subdirectory_arrow_right And because the German nation's master race in its pride and confidence, bravely and daringly demands leadership, the people in ever-growing numbers pledge allegiance to our leadership.
Mr Van Hoyten överväger en ny ledning för oss... på grund av ett helt nytt tillvägagångssätt.
subdirectory_arrow_right Mr. Van Hoyten is to consider for us a new management of the grounds in an entirely fresh approach.
Oavsett var eller när det funnits slag att utkämpa... har det alltid varit de lugna befälens ledning... som har gjort den brittiska armén till vad den är.
subdirectory_arrow_right But no matter where or when there was fighting to be done it has always been the calm leadership of the officer class that has made the British Army what it is.
Under Michael Carlinos ledning har vi kommit långt när det gäller medlemmarnas behov.
subdirectory_arrow_right Under the leadership of our president, Michael Carlino we have gone a long ways toward answering the needs of its members.
Den finaste hyllningen kanske frambärs av dem som kämpade under hans ledning. VeteranernafrånMontecassino, Salomonöarna, Midway, Iwo Jima.
subdirectory_arrow_right Perhaps the most apt tribute will be paid by the men who fought the great crusade under his leadership, veterans of Montecasslno, the Solomons slot, the bulge, midway, and Iwo Jima.
Ord kan inte uttrycka den vämjelse jag känner för vårt lands ledning.
subdirectory_arrow_right I can't-I can't find the words to express how the leadership of this government sickens me.
Åklagarkontoret, har under min ledning fällande domar i över 91 procent av fallen.
subdirectory_arrow_right The Prosecutor's Office, under my leadership has a conviction rate of over 91 percent.
Först Jennys död och sen detta. Men min församling behöver andlig ledning.
subdirectory_arrow_right After Jenny's death, this is probably the last thing you need, but... my congregation needs spiritual leadership.
Det är en väldisciplinerad organisation med många celler som kan arbeta oberoende av en central ledning.
subdirectory_arrow_right This is a tightly-regimented organization with many cells capable of operating independent of central leadership.
Vi får se en skön, ny värld där alla får en ledning till nätet.
subdirectory_arrow_right We're gonna see a brave new world... where they run everybody a wire... and hook us all up to a grid.
Vi förlorade demokratin till en global ledning.
subdirectory_arrow_right We'd lost democracy to global leadership.
Precis som ett fartyg bara kan följa den kurs som kaptenen bestämmer är ett företag bara så bra som dess ledning.
subdirectory_arrow_right Just as a ship can only follow the course set by its captain any business is only as good as its leadership.
Crack pipe Förstör ledning!
subdirectory_arrow_right Crack pipe? Oh, crack pipe.
Hon avslutade sin ledighet, för att ge oss den ledning vi behöver, för denna situation.
subdirectory_arrow_right She agreed to put her vacation on hold, come in early, to provide us with some much-needed leadership at this critical time.
Gisslan förhandlarna säger att de gör framsteg när det gäller sektens ledning
subdirectory_arrow_right Hostage negotiators say they are making headway with the sect's leadership
Brottsförebyggande rådet behöver en ny ledning...
subdirectory_arrow_right The criminal justice coordinating council needs new leadership...
Vår ledning är inte beredda på att möta dessa utmaningar.
subdirectory_arrow_right Our leadership is ill-prepared to meet these challenges.
Förändra inget i vår ledning, betala oss inte vad tillgångarna är värda utan betala ett mycket högre pris.
subdirectory_arrow_right Don't change our management. Don't pay us what assets are worth.
Det blev snart uppenbart varför Pelosi och demokraternas ledning ville hålla lagförslagets innehåll hemligt.
subdirectory_arrow_right It quickly became clear why Pelosi and the Democratic leadership were desperate to keep the contents of the bill secret before the vote.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar