Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ledtråd på engelska

— översättning och exempelmeningar

clue

Ledtråd är kanske i Moriartys namn.
subdirectory_arrow_right Perhaps the clue is in Moriarty's name.

or

Eller så kan vi leta efter nästa ledtråd.
subdirectory_arrow_right Or, um, we could look for the next clue.

clues

En ledtråd om vem som byggt det här stället?
subdirectory_arrow_right Clues to who built this place?
lägg till

Exampel meningar till ledtråd

Har de hittat en ledtråd eller ett motiv eller...
subdirectory_arrow_right Wait! Did the police find a clue or have a motive or...
Någon ledtråd eller motiv.
subdirectory_arrow_right Some clue or motive I've overlooked.
Du dödade den ende mannen som hade svaren, och sen säger du att du inte har någon ledtråd, inte en enda ledtråd?
subdirectory_arrow_right You kill the one man who has the answers, and you're telling me you haven't a clue, not one clue?
Och den kommer att leda er till ytterligare en ledtråd.
subdirectory_arrow_right Yeah, and that'll lead you to another clue.
Och det leder till en ledtråd och den till ytterligare en ledtråd.
subdirectory_arrow_right And that will lead to another clue, and that will lead to another clue!
En ledtråd till...
subdirectory_arrow_right Another clue, or...
Kan du ge oss en ledtråd, eller är det inte tillåtet?
subdirectory_arrow_right Can you give us a clue, or is that not allowed?
Jag kan inte tro att han gömde rubinerna utan att lämna någon ledtråd som kan hjälpa oss att hitta dom.
subdirectory_arrow_right I can't believe he'd have hidden his treasure in the yard without leaving some sort of clue or note something to help us find it.
En ledtråd leder till nästa.
subdirectory_arrow_right One clue leading inexorably to the next.
I åratals har jag letat, följt varje ledtråd, varje tips.
subdirectory_arrow_right So I spent my years wandering all over this land, searching for her, following every clue, every hint of a clue in the process.
Varje ledtråd, varje person jag pratat med.
subdirectory_arrow_right Every lead, every clue, every person I've ever talked with is here.
Nate får en ledtråd, som leder till en hovdam som ger honom en ledtråd... Har du damer?
subdirectory_arrow_right Nate starts the night with a clue, which leads him to a lady-in-waiting, who gives him a clue to the next lady wait.Hold on.You have ladies now?
Vad jag vill veta är, när du hjälpte min fästmö fick du någon ledtråd om vart hon var på väg?
subdirectory_arrow_right What I want to know, Claire, is when you were helping my fiancee, did she give you a hint, a clue as to where she might have been headed?
Jag lämnade en ledtråd som ska leda honom raka vägen till oss.
subdirectory_arrow_right I left the man a clue that will lead him right to us.
Någon ledtråd som leder oss till min mamma.
subdirectory_arrow_right Or a passageway or some clue that finally leads us to my mom.
Det måste finnas en ledtråd eller något.
subdirectory_arrow_right There's got to be a clue or something.
Ingen ledtråd möt ledtråd.
subdirectory_arrow_right No clue, meet clue.
Ett bra tips leder till nästa ledtråd.
subdirectory_arrow_right A good clue leads to the next clue.
Om de gömde en artefakt här, behövde de en ledtråd eller en karta.
subdirectory_arrow_right If they hid an artifact in here, they'd need some kind of clue or a map to find it again.
Vad tror du? Är det en ledtråd eller bara dålig grottkonst?
subdirectory_arrow_right Is this a clue or... just bad cave art?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar