Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

legat på engelska

— översättning och exempelmeningar

lain

Jag har legat på marken iklädd säckväv.
subdirectory_arrow_right I have lain in sackcloth on the earth.

lie

Jag har legat och sovit.
subdirectory_arrow_right Me? I just had to lie down.
lägg till

Exampel meningar till legat

Vecketbevisadeatt plagget hade legat på en hylla... ochdärmedvar färdiga.
subdirectory_arrow_right The crease proved that the garment had lain upon a shelf and, hence, was ready-made.
Jag har legat på marken iklädd säckväv.
subdirectory_arrow_right I have lain in sackcloth on the earth.
En dag hittade vi honom medvetslös utanför porten. Han hade ramlat omkull och legat där hela natten.
subdirectory_arrow_right Finally, we found him unconscious outside the main gate he had fallen down and had lain there all night.
Ett lejon och en lejoninna har gått dit... och legat eller stått vid graven en lång stund.
subdirectory_arrow_right A lion and a lioness have gone there... and stood or lain on the grave for a long time.
Här är en dödskalle. Den har legat begravd i tre och tjugo år. Vems var den?
subdirectory_arrow_right Here's a skull now... hath lain you in the earth some three-and-twenty years.
Saker dom är lika, i naturen, växer till att se likadana ut, och de talande stenarna har legat en lång stund och tittat på solen.
subdirectory_arrow_right Things which are alike, in nature, grow to look alike, and the speaking stones have lain a long time lookin' at the sun.
Om du hade minsta aning om hur många nätter jag legat vaken, och funderat på hur jag ska ta mig härifrån. Men det är mitt hem.
subdirectory_arrow_right If you had any idea of how many nights I've lain awake, just thinking about how to get out of here.
Se, här är en skalle, som redan legat sina fulla tre och tjugo år i jorden.
subdirectory_arrow_right Here's a skull, sir, now. This skull has lain in the earth three-and-twenty years.
Är det konstigt att det blir missförstånd har legat oupptäckt i mig?
subdirectory_arrow_right No wonder there have been certain misunderstandings, when my poetry, my own language, has lain undiscovered within me!
Vid ett tillfälle fick jag känslan av att jag hade legat där, vid medvetande i århundraden, i livstider.
subdirectory_arrow_right At one point I had this weird sensation that I had been lain there, conscious, for centuries, for lifetimes.
Det stämmer, men jag ber att du tror på mig när jag säger att jag inte legat med någon.
subdirectory_arrow_right Yes it is true, and I beg you that you believe when I tell you... I've never lain with any man at all.
Du måste ha legat i.
subdirectory_arrow_right You must've really worked hard.
Jag har aldrig legat med en man, med undantag för min plikt som Shinobi.
subdirectory_arrow_right I have never lain with a man, except out of my duty as a shinobi.
Det kommer ingen av er att göra, oavsett var er lojalitet legat tidigare.
subdirectory_arrow_right Nor will any of you, regardless of where your allegiances may have lain in the past.
Det var ett kort av min mor... Det hade legat där hela kriget.
subdirectory_arrow_right It was a photo of my mother that had lain there throughout the war.
Det spelar ingen roll att du föddes på en ankgård... Inte när du har legat i ett svanägg.
subdirectory_arrow_right It matters not that you were born in a duck yard not when you have lain in a swan's egg.
Och Lasarus lämnade graven fortfarande klädd i sin svepning efter att ha legat där i fyra dar.
subdirectory_arrow_right And Lazarus left the tomb, still covered in his shroud... after having lain there for four days.
En enda regnskur kan få frön som legat vilande i jorden i 30 år att börja gro.
subdirectory_arrow_right A single shower can enable seeds that have lain dormant for 30 years or more to burst into life.
Temperaturen stiger och gräs som har legat frusen i vintervila spirar på nytt.
subdirectory_arrow_right Temperatures rise and grass that has lain dormant and frozen throughout the winter sprouts once more.
Hans tog fram vampyregenskaper som hade legat vilande i generna.
subdirectory_arrow_right His genetic disposition brought forth vampiric traits which had lain dormant in his genes.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar