Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

likvärdig på engelska

— översättning och exempelmeningar

equal

För många vill ha en likvärdig andel.
subdirectory_arrow_right Too many coming in for an equal cut.
lägg till

Exampel meningar till likvärdig

Han kommer att ge oss krut, spadar allt, för en likvärdig andel.
subdirectory_arrow_right He'll give us blasting powder, shovels, everything, for an equal cut.
För många vill ha en likvärdig andel.
subdirectory_arrow_right Too many coming in for an equal cut.
Och, sergeant... allt ni behöver göra för att få en likvärdig del av guldet... är att svänga runt tornet och skjuta ett hål i dörren
subdirectory_arrow_right That's about 65 million marks. And, Sergeant... all you have to do to have an equal share of this money... is crank this turret around and blow a hole in that door.
Om en irländare vill samtala med en likvärdig måste han tala med Gud.
subdirectory_arrow_right To find his equal, an Irishman is forced to talk to God.
Att äntligen vara likvärdig men inte ha friheten att utnyttja det.
subdirectory_arrow_right To finally be an equal in a place where I do not have the freedom to enjoy it.
I takt med de förändrade tiderna godkände staden Ann Arbor en föreskrift, som tog bort marijuanainnehav ur brottsbalken och gjorde det till en mindre förseelse, likvärdig med parkeringsböter.
subdirectory_arrow_right Takin' it to the streets, Consistent with the changing times, the city of Ann Arbor, Michigan, passed an ordinance taking marijuana possession out of the criminal code. and making it a minor offence, the equivalent of a parking ticket.
Han vet också att du sätter lika värde på hedningar och kristna och slåss under gudinnans banér som om hon var likvärdig med Gud.
subdirectory_arrow_right And He knows that you value pagans equally with Christians... and fight under a banner of the Mother Goddess... as if she were equal to our Father in heaven.
Kelowna accepterar inget mindre än likvärdig representation.
subdirectory_arrow_right Kelowna will accept nothing less than equal representation.
Fan, du behandlar mig som en likvärdig.
subdirectory_arrow_right Hell, treating me like an equal, man.
Ni har likvärdig befattning.
subdirectory_arrow_right You have equal authority.
En själ är inte likvärdig en annan.
subdirectory_arrow_right One soul is not equal to another.
Vi har förmågan att dela upp rymden tills den är likvärdig en riktning.
subdirectory_arrow_right We have this way of dividing our space until it equals a direction.
Barney, du har verkligen några, allvarliga mors kopplingar som har lämnat dig emotionell likvärdig av en spolad kloak råtta.
subdirectory_arrow_right Barney, you've clearly got some serious mother issues that have left you the emotional equivalent of a scavenging sewer rat.
Ja, sir, den onde likvärdig cordon bleu.
subdirectory_arrow_right Yes, sir. It's the bad-guy equivalent of cordon bleu.
Det är likvärdig delning överallt.
subdirectory_arrow_right It's equal shares all around.
Killen Newton sa att för varje reaktion finns det en likvärdig motsatt reaktion.
subdirectory_arrow_right Newton, the dude, says that for every action, there is an equal and opposite reaction.
Han känner till ditt namn och pratade om att testa dina exotiska varor med vänner i likvärdig ställning.
subdirectory_arrow_right He is familiar with yours as well. And spoke with great interest of sampling of your more exotic offerings, with acquaintances of equal position.
Likvärdig men motriktad kraft. Det är Newton.
subdirectory_arrow_right Equal and opposite reactions. It's Newton.
Jag måste ha likvärdig status i gruppen, annars respekterar inte Simon mig.
subdirectory_arrow_right I have to have equal status in the group... otherwiseSimonwon'trespectme.
Det skulle antyda att jag tar honom på allvar, att jag ser honom som likvärdig.
subdirectory_arrow_right That would suggest that I take him seriously, that I see him as an equal.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar