Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

liv på engelska

— översättning och exempelmeningar

life

Liv flödar ut från dig och in i oss.
subdirectory_arrow_right Life flows out of you and flows into us.

commotion

Vi behöver mycket liv och rörelse där.
subdirectory_arrow_right We need a lot of commotion in the compound.
lägg till

Exampel meningar till liv

Varje människas liv berör så många andra liv. Och hon lämnar efter sig ett stort hål.
subdirectory_arrow_right Each man's life touches so many other lives and when he isn't around he leaves an awful hole, doesn't he?
Jag har ett eget liv att leva.
subdirectory_arrow_right Duke, I have a life of my own to live.
Var det inte meningen att vi skulle leva ett sådant här liv på jorden?
subdirectory_arrow_right Don't you sometimes feel that this is the kind of life we were meant to live on this earth?
Du måste leva det liv du är ämnad för.
subdirectory_arrow_right You have to live the life you were born to live.
Liv som dött med smädat namn lever nu i ärans famn.
subdirectory_arrow_right So the life that died with shame lives in death with glorious fame.
Här, är varje liv värdefullt, även livet åt främlingar.
subdirectory_arrow_right Here, every life is precious, even the lives of strangers.
Jag såg mitt liv som omjag redan hade levt det.
subdirectory_arrow_right I saw my whole life as if I'd already lived it.
JAg kan döda dig eller Kan jag leva resten av mitt liv slåss mellan Idioter och livlig klarhet.
subdirectory_arrow_right I can kill you or I can spend the rest of my life shuttling between babbling idiocy and vivid clarity.
Hon sa, att om hon inte kunde leva ett normalt liv skulle hon göra sitt bästa för att leva ett onormalt liv.
subdirectory_arrow_right She told me if she couldn't live a normal life she was determined to live an abnormal one the best way she could.
Jag antar att de ville leva ett normalt liv och att de ville leva det rätt snart istället för att skaffa ett jobb som alla vi andra.
subdirectory_arrow_right I guess they wanted to live the good life... and they wanted to live it pretty fast... instead of getting a job like the rest of us.
Men jag tror att han lärde sig hur värdefullt hans liv är, så han levde det som om varje dag var hans sista.
subdirectory_arrow_right But I think that it taught him how precious life is, and so he lived his life to the fullest each day as if it was his last day.
Jag vill inte bara försvinna utan att ha levt det liv jag velat leva.
subdirectory_arrow_right I just don't... I don't want to disappear without living the life that I want to live.
Möjligheten att forma mitt eget liv. Att rädda liv, inte släcka dem.
subdirectory_arrow_right A chance to make my own life, a chance to save lives, not end them.
Och det fyllde honom med så mycket sorg, för i ett liv som är långt och rikt, kommer det att finnas smärta och mörker som inte kan förstås av de som lever dag efter dag utan att tänka.
subdirectory_arrow_right And it filled him up with so much sadness, because in a life that's long and well lived, there's gonna be... pain and darkness that can't be understood... by those who live day to day like it's any other.
Jag lever mitt liv som jag vill leva.
subdirectory_arrow_right I live my life how I want to live.
Tillbaka på Valmont med fungerande kreditkort återupptog Conrad sitt gamla liv, men nåt var annorlunda...
subdirectory_arrow_right Back in the Valmont with his credit cards once again active, Conrad resumed the life he was accustomed to living. But something was different.
Denna person skulle du ge ditt liv för att skydda, ge våra liv för att skydda... vem de är, du aldrig se dem igen.
subdirectory_arrow_right This person you'd give your life to protect, give our lives to protect... whoever they are, you'll never see them again.
Du bestämmer själv hur du lever ditt liv, Patrick. Och med vem.
subdirectory_arrow_right I can't tell you how to live your life, Patrick, or who to live it with.
Vi ska minnas Ed Paskowitzs liv. Han levde sitt liv med värdighet, vänlighet och respekt.
subdirectory_arrow_right And so today... we are going to remember the life of Ed Paskowitz, who lived his life with dignity and kindness and respect.
Dianes liv, precis som allas våra liv, definierades av kärleken och generositeten hon visade andra, från de hemlösa hon serverade middag på tacksägelsedagen till gatuhundarna hon uppfostrade med tålamod och omsorg, och kärleken hon kände för sin dotter Alex,
subdirectory_arrow_right Diane's life, like all of our lives, was defined by the love and generosity she showed to others, from the homeless she served Thanksgiving dinner to at the local shelter, to the rescue dogs she raised with patience and care,
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar