Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

lokaliserar på engelska

— översättning och exempelmeningar

locate

Lokaliserar du killen, är du okej.
subdirectory_arrow_right You locate this guy, you're okay.
lägg till

Exampel meningar till lokaliserar

Du lokaliserar Presidenten genom hans pulserare som är fastsatt på hans handled.
subdirectory_arrow_right You can locate the President by his vital signs bracelet, on his wrist.
Med vänster hand, lokaliserar du kvinnans puls.
subdirectory_arrow_right With the left hand, you locate the woman's pulse.
Lokaliserar avstannad kod.
subdirectory_arrow_right Locating stopped code.
Lokaliserar pappa nu.
subdirectory_arrow_right Locating Dad now
När vi kommit in, lokaliserar Daisy, Twist och jag Terrapin 5.
subdirectory_arrow_right Once inside, Dalsy, Twlst and myself will locate Terrapln 5.
En argentinsk forskare lokaliserar delfiner och tar reda på deras position.
subdirectory_arrow_right An Argentine researcher locates dolphins and calls in their position.
Lokaliserar försöksperson.
subdirectory_arrow_right Locating subject.
Vi går in, lokaliserar gisslan, märker målet och sticker innan någon vet att vi var där.
subdirectory_arrow_right We go in, locate the hostages, paint the target and then get out before anyone knows we're there.
Mobilleverantören lokaliserar honom nu.
subdirectory_arrow_right Okay, Briggs' cell provider is relaying us his location.
Det lokaliserar Vale till någonstans i detta området, när han ringde.
subdirectory_arrow_right That locates Vale somewhere in this area when he made the call.
Japp. Vi lokaliserar källan.
subdirectory_arrow_right Locating the source of the acid.
Jag vill att du lokaliserar nån annan.
subdirectory_arrow_right There's someone else I need you to locate.
Vi går in hemligt som fest gäster och lokaliserar diamanten.
subdirectory_arrow_right We'll go in undercover as party guests and locate the diamond.
Lokaliserar motståndare.
subdirectory_arrow_right Locating opponent.
En gammaundersökning lokaliserar tumörerna.
subdirectory_arrow_right Gamma survey would locate the tumors.
Claudia kanske kan göra så att de lokaliserar istället.
subdirectory_arrow_right And maybe Claudia can turn them from reacting devices into locating devices.
Vi lokaliserar och identifierar helt enkelt alla fysiska resurser på planeten vi kan, i samband med den mängd som finns tillgänglig på var plats från lagren av koppar, till de mest potenta platserna för vindkraftverk att producera energi till de naturliga färskvattenkällorna
subdirectory_arrow_right We simply locate and identify every physical resource on the planet we can, along with the amount available at each location from the deposits of copper, to the most potent locations for wind farms to produce energy to the natural fresh water springs
Lokaliserar.
subdirectory_arrow_right Locates.
Den lokaliserar.
subdirectory_arrow_right It's locating.
Mobilen lokaliserar honom i hamnen.
subdirectory_arrow_right Cell site has him located at the docks.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar