Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

lucka på engelska

— översättning och exempelmeningar

gap

Det finns en lucka, herr jord.
subdirectory_arrow_right There's quite a gap, Mr Soil.

door

Lucka nummer ett, tack.
subdirectory_arrow_right I'd like to try door number one, Monty.

trapdoor

Det är 75 meter upp genom en lucka.
subdirectory_arrow_right It's 75 feet straight up and through a trapdoor.
lägg till

Exampel meningar till lucka

Har du presenterats vid Buckingham Palace för kungen och drottningen, med en sån lucka i din bildning?
subdirectory_arrow_right And you've been presented at Buckingham Palace to the king and queen of England with such a gap in your education?
Jag återvände till livet efter en lång, svart, svart lucka på kanske en million år.
subdirectory_arrow_right I came back to life after a long, black, black gap of what might have been a million years.
Den kallas lucka.
subdirectory_arrow_right It's called the hatch.
En lucka i nistrimernas warpspår.
subdirectory_arrow_right I'm picking up a gap in the Nistrim's warp trail, Captain.
Allt lucka och inget lucka gör lucka till en lucka lucka.
subdirectory_arrow_right All blank and no blank makes blank a blank-blank.
Sök en smal lucka mellan muren och ett hus.
subdirectory_arrow_right Look for a gap where someone could jump onto a roof.
Det finns en lucka, herr jord.
subdirectory_arrow_right There's quite a gap, Mr Soil.
Det finns en lucka.
subdirectory_arrow_right There's a gap.
Det finns en lucka i raden.Vad ska vi göra?
subdirectory_arrow_right There's a gap in the line. What are we gonna do?
Vi har en död läkare. Snubben som varnade för att åka till Mars låstes in på dårhus. Och vi har en lucka på sju minuter under rymdfärden.
subdirectory_arrow_right We got one dead N.S.E.G. doctor... we have a guy who warned the government not to go to Mars... they slapped him in a loony bin... and a seven-minute time gap during the space flight.
Det finns en lucka på 21/2 år.
subdirectory_arrow_right There's a gap of two, two and a half years.
Donna, välj din framtid. Blir det lucka 1, lucka 2 eller lucka 3?
subdirectory_arrow_right All right, Donna, which is it going to be... your future behind door number one, door number two... or door number three?
Även lucka för C gången?
subdirectory_arrow_right Which would include the hatch combing for Causeway C?
Branden startades med en lucka pistol av en lucka idiot vid namn lucka.
subdirectory_arrow_right I think he needs help filling in the blanks, like the fire was started with a blank gun by a blanking idiot named blank-O.
Lucka?
subdirectory_arrow_right The hatch?
Det är som att en lucka öppnas under ens fötter. och du faller.
subdirectory_arrow_right I guess it's kind of like a, a, a trapdoor opens up under your feet, and... and... and you're falling.
Vi är i ett läskigt hus med en lucka som det kommer konstiga ljud ifrån.
subdirectory_arrow_right We'll be killed! We're in a creepy house in the middle of nowhere. There's a trapdoor in the kitchen with a weird noise coming from underneath.
I hennes hus fanns en källare och under källaren fanns en källare till under en lucka i golvet.
subdirectory_arrow_right And in her house, there was a basement. And under the basement, there was another basement, a pit with a trapdoor.
Det var snarare en lucka.
subdirectory_arrow_right It was a hiatus really.
Det är 75 meter upp genom en lucka.
subdirectory_arrow_right It's 75 feet straight up and through a trapdoor.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar