Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

lyckad på engelska

— översättning och exempelmeningar

successful

Lyckad landning på LaGuardia, landningsbana 1-3.
subdirectory_arrow_right Successful landing at La Guardia, runway 1-3.

happy

Er vistelse i Trinidad har inte varit så lyckad.
subdirectory_arrow_right Your stay in Trinidad hasn't been a happy one.
lägg till

Exampel meningar till lyckad

Förringar du hans entreprenörskap och en lyckad turistattraktion?
subdirectory_arrow_right I'm sorry, detective, are you maligning my client for being an entrepreneur? For getting off his chuff and creating one of the most successful tourist operations in the country?
Det blev en lyckad fest.
subdirectory_arrow_right It was a very successful party. Good night, then.
Jag beklagar att kvällen inte blev särskilt lyckad, mr Emery.
subdirectory_arrow_right I'm sorry this was not a more successful evening, Mr. Emery.
Jag förstår att semestern var lyckad.
subdirectory_arrow_right I can see you had a successful vacation.
En lyckad operation. Patienten är död.
subdirectory_arrow_right The operation was successful, but the patient died.
Är jag lyckad som sådan eller komplett oduglig?
subdirectory_arrow_right Am I a successful diplomat, or a misfit, suitable only for a backwater like Peking?
Koden för en lyckad operation är Vesuvius.
subdirectory_arrow_right The code for the successful completion... of the operation is Vesuvius.
En lyckad operation.
subdirectory_arrow_right A successful operation.
Om den sista satsen cavorit är lyckad... börjar vi täcka farkosten ikväll. Den är i pannan nu.
subdirectory_arrow_right If the last batch of cavorite is successful... we start coating the sphere tonight.
Förmågan att improvisera i kriser är ett skäl till att jag är en lyckad tjuv.
subdirectory_arrow_right The ability to improvise brilliantly in a moment of crisis is one of the reasons I am a highly paid, successful thief.
Ett lejon är löst, en lyckad polisrazzia ett åtalsjuryförhör och en utvisad italiensk cyklist.
subdirectory_arrow_right One full-grown male lion loose on the streets a successful raid by New York's Finest a grand-jury hearing, and the deportation of an Italian bicycle rider.
Prästen representerade då pånyttfödelsen av gudinnan och att man var garanterade en lyckad skörd nästa år.
subdirectory_arrow_right The priest thus represented the goddess reborn and guaranteed another successful harvest next year.
Högdjuret, som var byggd för att röja undan hinder på stranden var inte så lyckad.
subdirectory_arrow_right The Panjandrum, supposed to destroy beach obstacles, was not successful.
Jag hoppas att utfärden var lyckad.
subdirectory_arrow_right I hope the expedition was successful.
En utfärd där det händer kan knappast kallas för lyckad.
subdirectory_arrow_right An expedition where that occurs can hardly be called successful.
Efter lyckad tjänstgöring i Old Detroit... kan vi förvänta oss att 209 blir nästa årtiondes hetaste militära produkt.
subdirectory_arrow_right After a successful tour of duty in OmDamm we can expect 209 to become the hot military product for the next decade.
RooseveltärvälmedvetenomStalins krav på en andra front i Europa men håller med britterna om att en lyckad allieradinvasionunder 1942 är en omöjlighet.
subdirectory_arrow_right Although President Roosevelt is acutely aware of Soviet premier Stalin's increasingly strident demands for a second front in Europe, he recognizes the British view that a successful allied landing in Europe in 1942 is impossible.
De hatar oss för vi är ett lysande exempel på en lyckad segregation.
subdirectory_arrow_right They hate us because we are a shining example of succesful segregation.
När vårt uppdrag är lyckad så kommer inte längre världen att domineras av arvet från dessa två dårar!
subdirectory_arrow_right When our mission is successful no longer will the world be dominated by the legacy of these two fools!
Nyckeln till en lyckad smekmånad på Hawaii är romantisk musik.
subdirectory_arrow_right The key ingredient to a successful Hawaiian honeymoon is romantic music.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar