Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

mänsklig på engelska

— översättning och exempelmeningar

human

Mänsklig, förnuftsstyrd, men utan fel.
subdirectory_arrow_right Human, rational but without a flaw.

humane

Jag har en mer mänsklig lösning.
subdirectory_arrow_right I have a more humane solution.
lägg till

Exampel meningar till mänsklig

Ännu mer generös, tills den omfattar varje mänsklig själ på denna jord?
subdirectory_arrow_right More benevolent, until it embraces every human soul on this earth?
De hade antagit mänsklig form. För att kunna besöka jorden, antar jag.
subdirectory_arrow_right They had assumed human form in order to visit Earth for amusement.
Vi struntar i vad du vet om mänsklig kultur.
subdirectory_arrow_right Earth. We're not interested in your knowledge of human culture.
Vi reste i hemlighet genom rymden och antog mänsklig form. Så att vi ska kunna träffa jordkvinnor och återbefolka vår planet.
subdirectory_arrow_right I traveled secretly... across the depths of space, assuming human form... so I'd may came to know earthly women... and repopulate my desolated planet.
Bara för att någon inte är född på Jorden blir han inte mindre mänsklig.
subdirectory_arrow_right Just because someone isn't born on Earth doesn't make him any less human.
Mänsklig form innebär inte alltid att vi får en mänsklig själ.
subdirectory_arrow_right And a human form doesn't always come with a human spirit.
Jag är mänsklig, men jag kommer inte ifrån jorden.
subdirectory_arrow_right I'm human. I'm just not from Earth.
Genom att tillföra mannen Jesus... gudomliga egenskaper Genom att göra honom kapabel att utföra mirakel, som sin egen uppståndelse så skapade Constantine en gud som samtidigt var mänsklig.
subdirectory_arrow_right By infusing Jesus the man with the divine magic by making him capable of earthly miracles as well as his own resurrection, Constantine turned him into a god but within the human world.
Zod vill ta en mänsklig form och förgöra jorden.
subdirectory_arrow_right Zod will possess a human form, destroy earth just as he did krypton.
Hon blir inte mer mänsklig, utan jag blir mindre mänsklig.
subdirectory_arrow_right I don't make her more human. She makes me less human.
Besatthet används av demoner, själar som aldrig tagit mänsklig form, medan underkuvaren använder jordbundna själar, som är väldigt envisa och kommer att göra vad som helst för att få vad de vill.
subdirectory_arrow_right Ah, possession, that's a tool used by demons, Spirits that never walked the earth in human form, Whereas oppression these are-These are used by earthbound spirits,
Jag pratade aldrig om gudomlighet förutom i bemärkelsen mänsklig godhet på jorden.
subdirectory_arrow_right I never spoke of divine except in the sense of human goodness on Earth.
Babyloniska legenden berättar att den gode Marduk antog en mänsklig form och dräpte den onda ormen Tiamat och härskade över Jorden.
subdirectory_arrow_right Babylonian legend says that the god Marduk took on human form and slayed the evil serpent God Tiamat and ruled over the Earth.
Genesis talar om Guds son som kommer till jorden och antar mänsklig skepnad.
subdirectory_arrow_right Genesis speaks of the sons of God coming to earth and assuming human form.
Ibland tog han mänsklig form så han kunde straffa de fördömda på jorden.
subdirectory_arrow_right Sometimes, she said, he would take human form so he could punish the damned on Earth before claiming their souls.
Ibland tar han mänsklig form och pinar de fördömda på jorden innan har tar med sig dem ner.
subdirectory_arrow_right So just stop. Now. Sometimes he takes human form and torments the damned on Earth before stealing them away.
Varför vandrar Djävulen på Jorden i mänsklig form?
subdirectory_arrow_right Why does the devil walk on earth in human form anyway?
Tänk om, vi hypotetiskt sett upptäckte en exakt kopia av planeten jorden och den enda skillnaden mellan den nya planeten och vår nuvarande är att mänsklig evolution aldrig tagit plats.
subdirectory_arrow_right What if, hypothetically speaking we discovered an exact replica of the planet Earth and the only difference between this new planet and our current one is that human evolution had not occurred.
Systemteorin inser att den naturliga världens väv från mänsklig biologi till den jordliga atmosfären vidare till dragningskraften i själva solsystemet är ett enorm synergistiskt, sammankopplat system fullt sammanlänkat.
subdirectory_arrow_right Systems theory recognizes that the fabric of the natural world from human biology to the earthly biosphere to the gravitational pull of the solar system itself is one huge synergistically connected system fully interlinked.
Ibland var du knappt mänsklig. Men det ska du veta, att du var den bäste och mest mänskliga människa jag någonsin känt och ingen kan få mig att tro att du ljög. Så är det.
subdirectory_arrow_right There were times I didn't even think you were human, but let me tell you this, you were... the best man... the most human... human being that I've ever known and no-one will ever convince me that you told me a lie, so... there.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar