Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

mäter på engelska

— översättning och exempelmeningar

measure

Mäter man tanen kan man värdera hörselförmågan.
subdirectory_arrow_right By measuring it, we can measure hearing ability.
lägg till

Exampel meningar till mäter

Man mäter inte land i Texas med redskap, utan med ögat.
subdirectory_arrow_right You don't measure land in Texas by rod and chain. You measure with the eye.
Vi undersöker, mäter och dissekerar.
subdirectory_arrow_right We probe and measure and dissect.
En sorg mäter man inte i år.
subdirectory_arrow_right One doesn't measure such things in weeks and months, Vincent.
Jag mäter dig bara.
subdirectory_arrow_right Oh, just measuring you.
Titta nu hur ingenjören mäter sina krafter med de unga gossarna. Hur han spänner sina slaknade lemmar för att stoltsera inför flickan.
subdirectory_arrow_right Just look at him measuring his strength with the youngsters, straining his flabby muscles to show off in front of that cute girl.
Mäter.
subdirectory_arrow_right Measuring.
Mäter?
subdirectory_arrow_right Measuring?
Jag mäter upp det och skickar det.
subdirectory_arrow_right I'll measure what you need, charge and send it.
Detta paket land här mäter 320 hektar.
subdirectory_arrow_right This parcel of land measures 320 acres.
Våra sensorer visar att strålningen mäter 3, 51 på Ritter-skalan.
subdirectory_arrow_right Our sensors indicate the cosmic-ray concentration measures 3.51 on the Ritter scale.
Manligt könsorgan, som mäter fem till fyrtio centimeter.
subdirectory_arrow_right Male copulation organ, measuring five to forty centimeters.
Mäter upp till orkesterpodiet.
subdirectory_arrow_right Measuring the stage for the band.
Det mäter inte en elevs begåvning inom läsning, skrivning och räkning.
subdirectory_arrow_right This test does not measure a student's aptitude at reading, writing and arithmetic.
Testet mäter ens möjlighet att ljuga.
subdirectory_arrow_right The test measures your ability to lie.
Han mäter ett utrymme.
subdirectory_arrow_right He's measuring a space.
Mäter man tanen kan man värdera hörselförmågan.
subdirectory_arrow_right By measuring it, we can measure hearing ability.
Och med det kommer en ny standard för exakthet i hur vi mäter tid.
subdirectory_arrow_right Ladies and gentlemen, in three minutes the world will enter a new millennium, and with it a new standard of accuracy will come to how we measure time.
Jag tror att man mäter sig själv genom människor som mäter sig med dig.
subdirectory_arrow_right I believe that you measure yourself... by the people who measure them self's by you.
Vi tar de här måtten, mäter längden, och så multiplicerar vi det med källans höjd.
subdirectory_arrow_right We're gonna take this measurement here, measure the length, and we're going to multiply that by the height of the source.
BNP mäter det materiella välståndet och säger inget om hur folk mår. Men det mäter HDI.
subdirectory_arrow_right GDP measures material well-being, but HDI tells you how people are doing.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar