Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

mål på engelska

— översättning och exempelmeningar

goal

Mål igen, och matchen går till Ga Koro!
subdirectory_arrow_right Goal and tournament go to Ga-Koro!

target

Mål vector kvar i teleskopet.
subdirectory_arrow_right Target vector remains on scope.

meal

En före varje mål.
subdirectory_arrow_right One before each meal.
lägg till

Exampel meningar till mål

Vi kunde inte träffa enskilda mål små mål, innan vi fick de elektroniska hjälpmedel som kunde visa målen i mörker eller igenom moln.
subdirectory_arrow_right There's no possibility of hitting the individual targets, consistently small targets, until we got the navigational electronic aids that would show those targets up in the dark or through clouds.
Mål, ja, mål.
subdirectory_arrow_right Goal, yes, goal.
Jag tror det kan få mig att förverkliga den potential hos mig som jag har försummat medan jag har siktat mot mål efter mål.
subdirectory_arrow_right I think it's going to allow me to realize the personal potential I've been neglecting all these years that I've been obsessively pursuing goal after goal.
Ordboken definierar det både som där man har sitt ursprung... och som ett mål, en destination.
subdirectory_arrow_right The dictionary defines it as both a place of origin... and a goal or destination.
Jag håller mål, jag håller mål!
subdirectory_arrow_right I'm in goal, I'm in goal!
Hans liv är som de där soldaterna utan vapen ämnade att följa andra mål i livet
subdirectory_arrow_right His life is like those soldiers without weapons destined to pursue another goal in life
Du måste se ditt mål... men ditt mål får inte se dig.
subdirectory_arrow_right In order to engage your target, you must see your target but your target must not see you.
Och din fiende... är personen som står mellan dig och ditt mål.
subdirectory_arrow_right He's your goal. See, this is a targeting problem.
Jag hade satt som mål att gå ut därifrån till jul. Det var mitt mål.
subdirectory_arrow_right Well I'd set the goal to walk out of the hospital on Christmas, that was my goal.
Med hjälp från Daedalus kan vi se till att de når sitt mål.
subdirectory_arrow_right Still, with the help of the Daedalus, we could ensure that it finally reached its target destination.
Det är mitt mål. Men jag vet inte vad ditt mål är.
subdirectory_arrow_right Well, that's my goal, but I have no fucking idea what your goal is.
Hennes riktiga mål kanske är att göra en stämning åt våra aktiehållare
subdirectory_arrow_right Her real goal may be to file a lawsuit on behalf of our shareholders.
Ett tag hade vi tydligen ett mål men så verkar det inte vara längre.
subdirectory_arrow_right Well, apparently at one point, we had a destination but that no longer seems to be the case.
Allt du behöver göra är att låta det regna tre mål om dagen för ett tag framöver. Om 30 dagar återinviger vi ön som en kryssningsdestination man måste se.
subdirectory_arrow_right All you have to do is make it rain food three meals a day every day for the foreseeable future and in 30 days we hold a grand reopening of the island as a must-see cruise destination.
Och vårt mål, och ditt mål, det är att försöka hitta en hederlig, ödmjuk, och nyttig kristen liten pojke härinne.
subdirectory_arrow_right Our goal, and your goal. Is to find, the honorable, humble, useful, Christian boy inside you.
Vad vill du göra? Göra mål eller fota den som gör mål?
subdirectory_arrow_right You want to score the goal, or do you want to be the guy who takes the picture of the guy scoring the goal?
För de allra flesta leder de dagliga turerna efter hand till ett större mål, ett unikt och ultimat mål.
subdirectory_arrow_right For most people, those small, daily trips add up and, little by little, lead to one goal a unique, ultimate goal.
Hela poängen med en viral attack är att lamslå ett mål utan att orsaka några indirekta skador.
subdirectory_arrow_right The goal of a viral attack is Damaging a target without civilian casualties.
Jag vill hävda, vilket också våra paneldeltagare låter förstå att vi måste kombinera och inrikta vårt arbete på långsiktiga samhälleliga mål...
subdirectory_arrow_right What I will tell you, and what I think all of our panelists are indicating, is that we must combine and target our efforts with the goal of long-term societal...
Ett mål var ett beordrat mord.
subdirectory_arrow_right A goal was a targeted assassination.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar