Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

mån på engelska

— översättning och exempelmeningar

degree

I viss mån, ja.
subdirectory_arrow_right To some degree, yeah.
lägg till

Exampel meningar till mån

Var ni så mån om att skydda madame Grandforts rykte?
subdirectory_arrow_right Were you anxious to protect Madame Grandfort's reputation? Yes.
Alla vet hur mån kapten är om att få jobbet gjort.
subdirectory_arrow_right And we all know how keen you are on getting the job done.
Han verkar mycket mån om henne.
subdirectory_arrow_right What is wrong with her?. He's very anxious about her.
Han borde vara mån om mig!
subdirectory_arrow_right He'd do better to be anxious about me.
I viss mån, ja.
subdirectory_arrow_right To some degree, yeah.
Du är väl mån om att få höra det?
subdirectory_arrow_right Kinda anxious to get to it are ya?
Hon verkar väldigt mån om att behaga dig.
subdirectory_arrow_right Seems very anxious to please you.
Alla män ljuger i viss mån, Kate.
subdirectory_arrow_right All men lie to some degree, Kate.
Han är mån om att beskylla Lucas för sin egen död.
subdirectory_arrow_right No. He seems pretty keen On blaming lucas for his own death.
Så nästa gång du är i mån om att prata om saker som inte är rimliga...
subdirectory_arrow_right So, uh, next time you feel anxious To shine a light on things that don't make sense...
Ett skrik definieras ju i viss mån av sin vokala kvaliteter.
subdirectory_arrow_right Yeah. I mean, a scream is defined by its vocal quality to some degree.
Bert är mån om att utredningen kommer nån vart.
subdirectory_arrow_right Bert is naturally keen to see some movement in this tragic matter.
Det här samhället som socialdemokratin i någon mån eller i stor mån har byggt upp som de har byggt upp, säger vi, det är inte så jävla pjåkigt.
subdirectory_arrow_right This society... which was built to some degree on Social Democratic principles... It is built on them, we can say. It isn't half bad.
Hon är lite längre än jag och hon är i London mån om att snart komma iväg på resan så hon kan komma vidare med sin bok.
subdirectory_arrow_right And she's a bit taller than me, and she's in London, anxious to get on with her trip, so, she can get to work on her book.
Jag borde ha förtjänat en liten mån förtroende.
subdirectory_arrow_right I'd like to think I've earned a degree of trust.
Alla konstnärer är i viss mån anarkister.
subdirectory_arrow_right All artists are anarchists to some degree.
Hon verkar mån om att komma iväg.
subdirectory_arrow_right Looks like someone's anxious to get this show on the road.
När Commodus kommer till makten är han noga med att bli sin egen. Han är mån om att bryta sig loss från den grupp som var lojal mot hans far. Som alltid jämför honom negativt med fadern.
subdirectory_arrow_right Commodus, once he takes power, is keen to become his own man, is keen to break away from this group that he sees as being loyal to his father, always comparing him negatively with his father.
Vi använder fraser som bästa bedömning och mån av säkerhet.
subdirectory_arrow_right We use phrases like best judgment, or, I don't know, degree of confidence.
Priset är i viss mån oväsentligt.
subdirectory_arrow_right Price is... to a degree, is immaterial.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar