Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

magasin på engelska

— översättning och exempelmeningar

magazine

Det är ett magasin, ja.
subdirectory_arrow_right That is a magazine, yes.
lägg till

Exampel meningar till magasin

Se till att ni inte träffar våra magasin längst bort.
subdirectory_arrow_right Be careful not to hit our storehouses at the end of the field.
Debitera mig för ett magasin av 7.62mm och två magasin av PPK.
subdirectory_arrow_right Charge me for one clip of 7.62mm and two clips of PPK.
Mina tillgångar kommer från Kirgizistans magasin med regeringens välsignelse.
subdirectory_arrow_right Mr. Jacob comes from the Kargykistaanse depository with the blessings of the government.
Man kan avfyra ett magasin med 50 kulor, men sen händer det här.
subdirectory_arrow_right Uh, you could fire a 50-round magazine, maybe two, building up heat and pressure. Next magazine, boom, you get this.
När Magasin 2 vaknade började det leta efter dess väktare, men den har varit död i 2 000 år så den fann väktaren till det nuvarande Magasinet.
subdirectory_arrow_right When Warehouse 2 woke up, it began to look for its caretaker, but its caretaker had been dead for 2, 000 years, so it found the caretaker to the current Warehouse.
Varje Magasin har ett unikt band med väktaren. Nu delas det på två Magasin.
subdirectory_arrow_right Each Warehouse has a unique bond with the caretaker, and now that bond is being shared between two Warehouses.
Medan Magasin 2 fortsätter att försvaga mitt band kommer Magasin 13 att börja... dö.
subdirectory_arrow_right There is another difficulty. As Warehouse 2 continues to eclipse my bond, Warehouse 13 will begin to...
I vårt Magasin finns det en bakdörr.
subdirectory_arrow_right Okay, okay. Our Warehouse, right, there's a back door in our Warehouse, so there must be one here too.
Leena, du måste hitta en artefakt som fanns i Magasin 13, som kan avaktivera Sykes bomb.
subdirectory_arrow_right Precisely. Leena, you're gonna have to research and locate an artifact that was in warehouse 13, and if we can erase 24 hours, an artifact that we can use to diffuse Sykes's bomb.
Vad som brukade vara Magasin 8 och ta den dödliga farsot-orkidén.
subdirectory_arrow_right Warehouse 8. Well, what used to be Warehouse 8 to snag the Chinese orchid.
Paketet magasin för bevismaterial.
subdirectory_arrow_right The package... Evidence depository.
Sa ni magasin för bevismaterial?
subdirectory_arrow_right Did you say evidence depository?
Men jag ringde nyss budfirman, och de sa att den skickades från ett magasin för bevismaterial.
subdirectory_arrow_right But you know, I just called the delivery company, and they said it was sent from an evidence depository.
Under övergången mellan Magasin 12 och 13 var lastfartyget HMS Avalon lastad med artefakter.
subdirectory_arrow_right During the transition between Warehouse 12 and Warehouse 13 the HMS Avalon, which was a cargo ship, was laden with artifacts.
De äger också magasin i hamnen, och gissa vad vi fann i magasin 44:
subdirectory_arrow_right They also own some warehouses down on the docks.
Ett magasin och processenhet för centralbankens bransch i New York där världens största kassavalv finns.
subdirectory_arrow_right It's a cash depository and processing center for... the New York branch of the Federal Reserve, home to the largest cash vault in the world.
Under Magasin 9 tidiga historia, började alkemisten Paracelsus bli ett farligt hot, inte bara mot Magasinet, utan hela mänskligheten.
subdirectory_arrow_right In the early days of Warehouse 9, the alchemist Paracelsus was becoming a dangerous threat. Not only to the Warehouse but to all of mankind.
Ni får ett magasin med 5 rundor och ett med 20 rundor.
subdirectory_arrow_right [Man] Shooters, you're gonna get a magazine of five rounds and a magazine of 20 rounds.
Ett magasin med 5 rundor och ett med 20 rundor.
subdirectory_arrow_right A magazine of five rounds and a magazine of 20 rounds.
Säg mig igen, vad är det för män som slagit läger i din familjs magasin?
subdirectory_arrow_right Tell me again, who are those men camped out in your family's storehouse?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar