Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

makt på engelska

— översättning och exempelmeningar

power

Makt är det enda som räknas.
subdirectory_arrow_right Power is all that counts.

nation

Hashem gav makt åt sin nation.
subdirectory_arrow_right Hashem will bring might to his nation.

state

Makt är ett sinnestillstånd.
subdirectory_arrow_right Remember power is a state of mind.
lägg till

Exampel meningar till makt

Det ger mig en känsla av makt.
subdirectory_arrow_right That gives me a sense of great power.
Stark makt behöver inte kunskap.
subdirectory_arrow_right Great power doesn't need knowledge.
Framstående kritiker har stort inflytande på teatern och stor makt.
subdirectory_arrow_right The major drama critics have a great influence on our theater and great power.
Den ömma handen har stor makt. Särskilt om den köper danska varor i danska hem.
subdirectory_arrow_right The gentle hand has great power, especially if it buys Danish goods for Danish homes.
Han har större makt än Den blå mannen!
subdirectory_arrow_right For he has great power, Even greater than that of the blue man!
Han äger stora egendomar, stora rikedomar, stor makt.
subdirectory_arrow_right The earl has great estates, great wealth, great power.
Mäktig kraft... För att få makt, härska...
subdirectory_arrow_right Great power to control, dominate.
När hon levde hade hon stor makt.
subdirectory_arrow_right When she lived, she had great power.
Vilken stark makt som än råkar passera.
subdirectory_arrow_right Any great power that happens by.
Enligt legenden var guden Tor människornas vän och skyddade dem från jättarna. Varelser med stor makt och kunskap, och som var människornas fiender.
subdirectory_arrow_right Legend tells us that the god Thor was a friend to humans and protected them from the Etins beings of great power and knowledge who were enemies of mankind.
Vi visste inget om maktbalans eller vilken militär makt nån hade.
subdirectory_arrow_right We didn't understand the balance of power, what military might they had...
Den som har stor makt, måste känna ett stort ansvar.
subdirectory_arrow_right In great power lies great responsibility.
Du vet, min son, de säger med stor makt... kommer stort ansvar.
subdirectory_arrow_right You Know, son, they say with great power... comes great responsibility.
Med makt följer ansvar.
subdirectory_arrow_right Like they say, with great power comes great responsibility.
Du känner väl till vad dom brukar säga: Med stor makt, kommer stort ansvar.
subdirectory_arrow_right You know what they say: With great power comes great responsibility.
Jag vill bara säga att Joan faktiskt har en poäng... Att jag nu befinner mig i en mäktig position, och med makt kommer ansvar.
subdirectory_arrow_right I just wanted to say that I think Joan makes a good point, and that I am now in a position of great power, and I know that with great power comes great responsibility.
Men det är inte bara vi, hela balansen av makt i världen slår hårt mot Asien
subdirectory_arrow_right But it's not just us; the entire balance of power in the world is swinging hard towards Asia.
Låt oss visa revolutionärerna och de i Den Förbjudna Staden vår stora armé, och vår stora makt.
subdirectory_arrow_right Huafu. Let's show the revolutionaries and those in the Forbidden City our great Beiyang Army and our great power.
Med stor makt kommer stort ansvar.
subdirectory_arrow_right With great power comes great responsibility.
Med stor makt följer stort ansvar.
subdirectory_arrow_right Remember, with great power comes great responsibility.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar