Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

mandat på engelska

— översättning och exempelmeningar

seat

Då satsar vi på hennes mandat.
subdirectory_arrow_right And when that happens, we go after her seat.

mandate

Valsedlarna ger en mandat.
subdirectory_arrow_right You ask for a mandate, General, from a ballot box.
lägg till

Exampel meningar till mandat

Palestina är ett brittiskt mandat under Nationernas förbund. Vår uppgift är att bevara freden.
subdirectory_arrow_right Palestine is a British mandate imposed upon us... by the League of Nations... which makes us responsible for keeping peace in the area.
Valsedlarna ger en mandat.
subdirectory_arrow_right You ask for a mandate, General, from a ballot box.
Högsta verkställande makt... kommer från massornas mandat.
subdirectory_arrow_right Supreme executive power derives from a mandate from the masses.
Om det inte är en ren fars du anta... i dessa heliga avsked riter... Om du menar dem, känner dem jag vet att du gör... de har för dig mandat av tvingande plikt.
subdirectory_arrow_right If it be not a mere farce you are enacting... in these sacred valedictory rites... if you mean them, feel them as I know you do... they have for you a mandate of imperative duty.
Jag har beslutat att låta nationen rösta om ett lagförslag genom vilket jag yrkar att man ger staten och främst statschefen mandat till förnyelse.
subdirectory_arrow_right And in a tunnel this wasn't my idea the mother says to the daughter l've decided to ask our nation to vote on a bill in which I am asking it to give the state, and hence its leader, a mandate to modernize our nation.
Karantänen är laglig om vi får mandat, annars en krigshandling.
subdirectory_arrow_right We can't expect miracles The quarantine is legal if we get a mandate
Detta är vårt mandat, allihop.
subdirectory_arrow_right This is our mandate, all of us.
NSA samlar information, de har inget militärt mandat.
subdirectory_arrow_right NSA is information gathering only. They have no military mandate.
Ju mer vi ger skolorna mandat att vara kortsiktiga i planeringen drar vi ner på övriga områden där de borde lägga tid och energi inklusive fysisk träning, hälsolära, näringslära
subdirectory_arrow_right The more and more we put mandates on the school, to be very myopic in their focus, we mitigate against all of these other areas where they should be devoting time and energy, including phys ed, nutrition, health.
Efter 9/11, gav FCC mandat att alla mobiltelefoner skulle kunna lokalisera folk i en eventuell nödsituation.
subdirectory_arrow_right After 9/11, the FCC mandated that all cell phones be able to locate people in the event of an emergency.
Ett: Ett mandat om fullständig frihet, inte delvis.
subdirectory_arrow_right One, being a mandate for complete freedom, not a compromised freedom.
En ny era av öppenhet efter vårt överväldigande mandat. Staton sitter kvar
subdirectory_arrow_right Herald in a new era of openness, what with our overwhelming mandate.
Du får ett rejält mandat.
subdirectory_arrow_right You'll be coming in with quite a mandate.
Jag behöver något slags mandat från den gruppen.
subdirectory_arrow_right I need some kind of mandate from that community. lf l sneak in with a bare plurality...
Vi har en ny borgmästare och statsåklagare. Båda känner att de har mandat att skapa förändring.
subdirectory_arrow_right We have a new mayor and a new state's attorney, and they both feel like they have a mandate for change.
Det är Kristus mandat.
subdirectory_arrow_right That's Christ's mandate.
Jag har fått mandat att bibehålla freden.
subdirectory_arrow_right I've been given strict mandate by Mark Antony to maintain the peace.
Du och G ullberg har inget mandat att ta några jävla beslut alls!
subdirectory_arrow_right You and Gullberg had no mandate to take any decision at all, damn it!
Regeringsmakten är ett verktyg för en dominant minoritet som använder ekonomi och lagstiftning för att tvinga på folket olika mandat.
subdirectory_arrow_right In fact, government is just a tool of a dominant minority that uses economics and government law to enforce upon the public various mandates.
Vi har ett mandat från regeringen att utveckla en ren och säker energikälla baserad på fusionsteknologi.
subdirectory_arrow_right We have a mandate from government to develop a safe and clean energy source based on fusion technology.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar