Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

massiv på engelska

— översättning och exempelmeningar

solid

Massiv och utomordentligt snabbt.
subdirectory_arrow_right Solid, and outstandingly fast.

massive

Massiv cylonflotta på genomskjutningskurs.
subdirectory_arrow_right Massive Cylon fleet on intercept course.
lägg till

Exampel meningar till massiv

Efter Tysklands nederlag i första världskriget följde ruinerande inflation, massiv arbetslöshet och politisk oordning.
subdirectory_arrow_right To Germany, after defeat in the First World War, came ruinous inflation, massive unemployment, political disorder.
En massiv form av asbest.
subdirectory_arrow_right A massive form of asbestos.
En massiv fientlig motattack är på gång.
subdirectory_arrow_right A massive enemy counterattack is developing.
Lnfektionen är massiv.
subdirectory_arrow_right The infection is massive.
Var enda mojlighet att vinna bestar i en massiv attack vid Midway.
subdirectory_arrow_right I'm convinced our only hope of victory is one massive strike at Midway.
Varförlåterdettasom en massiv rationalisering?
subdirectory_arrow_right Why does this sound like a massive rationalization?
Du har gett mig en massiv huvudvärk.
subdirectory_arrow_right You've given me a massive headache.
BMEWS har bekräftat en massiv attack.
subdirectory_arrow_right BMEWS has confirmed a massive attack.
Döds blossen levererar endast en massiv salva på nära håll.
subdirectory_arrow_right Remember, Death Blossom delivers only one massive volley at close range.
Och med hjälp av dessa dokument... rörde sig mina agenter fritt över hela Flygfält ett... stödjande, drivande och organiserande av en massiv komplott... att förgöra den innersta kresten av Oceaniens ledarskap.
subdirectory_arrow_right And that by use of these documents... my agents traveled freely throughout Airstrip One... encouraging insurrection and organizing a massive counterplot... to destroy the innermost faction of the Oceanian leadership.
Charles flyttar en massiv sändning krigsmaterial till Öppna staden.
subdirectory_arrow_right Charles is moving a massive shipment of armaments into the Open City.
Han neutraliserade en massiv Alien attack genom en dator.
subdirectory_arrow_right He neutralized a massive alien attack by computer.
Du måste ha hamnat i en massiv energiinversion som drog dig till kraftkällan här på jorden.
subdirectory_arrow_right When the beam hit, you must have been caught up in a massive... energy inversion, which literally dragged you through space... back to the power source here on earth. In the lab that night... we saw a single feather fall.
... mycket bred, massiv, ful...
subdirectory_arrow_right Massive. Ugly!
Det är en massiv konstgjord splittring.
subdirectory_arrow_right It's a massive artificial disruption.
Ingen av regeringarna har bekräftat eller förnekat rapporterna men vissa meddelanden verkar bekräfta att massiv förstörelse sker.
subdirectory_arrow_right Neither government has yet confiirmed nor denied these reports though some messages relayed from Narn seem to corroborate the stories of massive destruction and death.
Stone Mountain är en massiv granitkupol som reser sig 250 meter över den omgivande slätten.
subdirectory_arrow_right Stone Mountain is a massive dome of granite rising 825 feet above the surrounding plain.
Båda måste i samma ögonblick sända ut en massiv resonanspuls.
subdirectory_arrow_right Both ships would have to send out a massive resonance pulse from their deflector dishes at exactly the same time.
Han har en massiv databas, men den skyddas av en krypteringssekvens.
subdirectory_arrow_right He's got a massive database here, but it's protected by an encryption sequence.
En massiv KGB-operation som vi försöker stoppa.
subdirectory_arrow_right Part of a massive KGB operation. We're trying to stop it.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar