Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

medför på engelska

— översättning och exempelmeningar

bring

Död medför död, Baka.
subdirectory_arrow_right Death will bring death, Baka.

result in

All avvikelse från detta medför strängaste personliga ansvar.
subdirectory_arrow_right Any defamation will result in severe punishment to those responsible.
lägg till

Exampel meningar till medför

Jag är en soldat, men ni medför något till striden som inte hör hemma där.
subdirectory_arrow_right I am a soldier, but you bring something into war that doesn't belong in it.
Och nästan alla utåt det går att vara annorlunda på grund av vad de medför.
subdirectory_arrow_right And almost all outward things are going to be different because of what they bring.
Jag medför Etiopiens konung och hans syster i vänskap, som stöd i upprätthållandet av våra positioner i söder.
subdirectory_arrow_right I bring the Ethiopian king and his sister in friendship, as an ally to guard our southern gates.
Död medför död, Baka.
subdirectory_arrow_right Death will bring death, Baka.
Mr Kuato och hans terroristers dåd medför endast lidande för...
subdirectory_arrow_right Mr. Kuato and his terrorists must understand... that their self-defeating efforts will only bring misery and suffering--
Stig in på egen vilja och lämna lite av den lycka du medför.
subdirectory_arrow_right Enter of your own will and leave some of the happiness you bring.
Jag medför smärta och plåga till allas liv.
subdirectory_arrow_right I bring pain and suffering to everyone's lives.
Tigerar medför död.
subdirectory_arrow_right Tigers bring death.
Så jag föreslår att du tänker länge och väl på om du verkligen vill vakna på morgnarna med alla löften de medför och komma hit.
subdirectory_arrow_right So I suggest you think long and hard about whether you really wanna wake up every morning, with all the promise that morning conveys, and come here.
Den ökade försäljning som du medför, avbrotten som du står för... dragningskraften i din berömmelse... allt det kräver kompensation.
subdirectory_arrow_right The extra business you bring a joint, interruptions you stand for or folks wanting to glad-hand, that all deserves compensation.
Men du medför mycket annat.
subdirectory_arrow_right But you bring plenty of other things to the table.
Dina kontakter kan hjälpa, men de medför också mycket dåligt. Plus minus noll.
subdirectory_arrow_right Your connections could help me, but the bad baggage they bring could make it zero sum gain or even hurt me.
Den olägenhet det medför är... att ni måste skannas igen så att en ny försäkring kan födas.
subdirectory_arrow_right The unfortunate inconvenience for you is we'll have to bring you back in to rescan you so that we can regrow your policy.
Antingen konfronterar du dina känslor och lär dig av läxan de medför, eller så kan du gräva ned dig med all denna meningslösa sex.
subdirectory_arrow_right You can honestly confront these emotions and learn the lessons they bring, or you can drive yourself into an early grave with indiscriminate sex.
Det här speciella, mystiska föremålet medför välstånd för vårt folk.
subdirectory_arrow_right This special mystical object will bring prosperity to our community.
Men den medför makt.
subdirectory_arrow_right But it conveyed power.
Jag sa: Revolutionen medför blomstring för 400 miljoner landsmän och gör slut på hunger och fattigdom. 10 år har gått.
subdirectory_arrow_right I said: revolution will bring prosperity to 400 million countrymen and put an end to hunger and poverty Ten years have passed
Och hoppas att de medför kärlek.
subdirectory_arrow_right Hoping they will bring love to her.
Tänk er de möjligheter freden medför.
subdirectory_arrow_right Imagine the possibilities peace will bring.
Vissa handlingar medför vissa oundvikliga reaktioner.
subdirectory_arrow_right Certain actions bring upon oneself certain inevitable reactions.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar