Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

medgivande på engelska

— översättning och exempelmeningar

permission

Jag tar med honom utan medgivande.
subdirectory_arrow_right I'll take him without his permission.

admission

I praktiken ett medgivande.
subdirectory_arrow_right That's practically an admission, isn't it?

confession

Du har skrivit på ett medgivande.
subdirectory_arrow_right You signed a confession.
lägg till

Exampel meningar till medgivande

I praktiken ett medgivande.
subdirectory_arrow_right That's practically an admission, isn't it?
Det var inget dåligt medgivande.
subdirectory_arrow_right That's quite a concession.
Bekräftar ert ödmjuka medgivande om att ha felat...
subdirectory_arrow_right Acknowledges your humble admission of many grievous errors...
Nåväl, då kan dina kriterier för storhet inte vara hederlighet för annars skulle du med ditt eget medgivande vara en hycklare.
subdirectory_arrow_right Well then, your criterion for greatness can't be honesty otherwise by your own admission you'd be a hypocrite.
Tja, då får vi väl skaffa tillstånd, och i ansökan för den, inkluderas ditt medgivande för studenter att idka byteshandel med hemgjorda porrfilmer.
subdirectory_arrow_right Well, I'll just get a warrant, and in the application for a warrant, I'll include your admission that you allow your students to swap homemade sex tapes.
Som följs upp av ett medgivande.
subdirectory_arrow_right Yeah, followed by an immediate concession to, uh, shake him up a little bit.
Baraks medgivande till medverkan till brottet ger oss tillräckliga skäl att fastslå anklagelserna om medhjälp till kidnappning.
subdirectory_arrow_right Ms. Barak's admission of involvement provides the court sufficient cause to the bind the charge of accessory to kidnapping over for trial.
Nej, jag fick Rulons medgivande.
subdirectory_arrow_right No, I nailed Rulon's admission down myself.
Vi måste börja få medgivande varje gång vi gör en behandling, snart kräver de informerat medgivande.
subdirectory_arrow_right Just a warning. If we have to start getting consent every time we do a procedure, soon they'll be asking for informed consent.
Det finns en medgivande stånd.
subdirectory_arrow_right Well, you know, there's a concession stand.
Det ska inte bli mer tonårsgraviditeter... utan mitt medgivande... och utan deras samtycke.
subdirectory_arrow_right There will be no more teenage pregnancies... without my consent... and without their consent.
Med ditt eget medgivande, är de här Replikatorerna maskiner.
subdirectory_arrow_right But by your own admission, these Replicators are machines.
Man ska inte skapa medgivande, utan etablera villkor.
subdirectory_arrow_right It's not about making concessions but establishing conditions.
Ingetdera är medgivande av skuld, Nick.
subdirectory_arrow_right None of these are an admission of guilt, Nick.
Ni pausade. Ditt kroppsspråk var egentligen ett medgivande, Kate.
subdirectory_arrow_right Your body language... it was essentially a de facto admission, Kate.
Men bevilja mig ditt medgivande.
subdirectory_arrow_right But do grant me the concession, Lieutenant.
Du övertygade oss om att du själv var ett mål. Och du styrde vår undersökning genom ditt medgivande om att du misstänkte Moshes konkurrent hela tiden.
subdirectory_arrow_right Convincing us you were a target, steering our investigation through your caring admission that you suspected Moshe's competitor all along.
Hedern kräver mer än medgivande. Så jag erbjuder en full bekännelse och hela sanningen.
subdirectory_arrow_right Honor requires more than admission, so I offer a full confession and the whole truth.
Berättelsen som Dratel berättar att Ross skapade Silk Road... ULBRICHT MEDGER ATT HA GRUNDAT SILK ROAD... vilket är ett otroligt medgivande och att den riktiga operatören på Silk Road... ADVOKAT MENAR ATT ULBRICHT BLEV DITSATT AV DPR... Dread Pirate Roberts, satte dit honom.
subdirectory_arrow_right The story that Dratel is telling that Ross did create the Silk Road, which is an amazing admission to begin with, and that the real operator of the Silk Road, the Dread Pirate Roberts, framed him.
Aceway var dock snabba att tillägga att det inte är medgivande av oegentligheter.
subdirectory_arrow_right Aceway was quick to add, however, that this is not an admission of wrongdoing.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar