Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

medvetande på engelska

— översättning och exempelmeningar

consciousness

Medvetande: helheten av en persons tankar eller känslor-
subdirectory_arrow_right Consciousness the totality of a person's thoughts or feelings
lägg till

Exampel meningar till medvetande

Det var hans medvetande.
subdirectory_arrow_right That was his conscious mind.
Där finns kunskap, inget medvetande.
subdirectory_arrow_right There is knowledge, but no consciousness.
Och det hotet kan vi inte avvärja om vi inte noga skiljer mellan medvetande och det omedvetna och väljer medvetandet!
subdirectory_arrow_right From that threat, one can't escape, unless we distinguish strictly between consciousness and unconsciousness, and choose consciousness!
Kallar du mig Kathryns medvetande?
subdirectory_arrow_right Consciousness? Is that what you're calling me Kathryn's consciousness?
Du ingick i ett enormt medvetande, miljardtals hjärnor som samarbetade. Ett syftets och tankens harmoni. Ingen obeslutsamhet, inga tvivel.
subdirectory_arrow_right You were part of a vast consciousness, billions of minds working together, a harmony of purpose and thought no indecision, no doubts.
I medicinsk mening, är han en äldre man som lider av akut lungsjukdom med ett klart medvetande och med minnen ifrån Daniel Jackson.
subdirectory_arrow_right Medically speaking, he is an elderly man suffering from acute pulmonary damage, ... with the conscious awareness and memory of Daniel Jackson.
När den är aktiverad är dina minnen lättåtkomliga för ditt medvetande.
subdirectory_arrow_right When activated, it makes your memories easily accessible to your conscious mind.
Våra tankar kommer inte vara i Pipers kropp, bara vårt medvetande.
subdirectory_arrow_right Well, our minds won't actually be in Piper's body. Just our consciousness.
Varje cell är definitivt levande... och varje cell har ett medvetande... speciellt om vi definierar medvetande... som perspektivet från en observatör.
subdirectory_arrow_right Each cell is definitely alive... and, uh, each cell has a consciousness... particularly if we define consciousness... as the point of view of an observer.
Hittills, så har behandlingen gjort patienternas kroppar försämras medan deras själ förblir medvetande.
subdirectory_arrow_right So far, the Kafkaesque trials have caused patients' bodies to deteriorate while their minds retain consciousness.
Jag hoppas att O'Neill's medvetande sinne ger oss en direkt kanal till informationen vi behöver.
subdirectory_arrow_right I hope O'Neill's conscious mind provides us with a direct conduit to the information we need.
Men hennes medvetande vill inte acceptera det.
subdirectory_arrow_right But her conscious mind won't accept it.
För någon vid medvetande, är det tortyr.
subdirectory_arrow_right For a conscious mind, it's torture.
Merlins överförda medvetande kan ha överbelastat Daniel fullständigt. Till den grad att Adria kunde ta över.
subdirectory_arrow_right Having Merlin's consciousness downloaded into his mind could have overshadowed Daniel completely, weakened him to the point where Adria could do this.
Han påstår att han fortfarande har Merlins medvetande inom sig.
subdirectory_arrow_right He says he still has Merlin's consciousness in his mind.
Öppna själen för en ny upplevelse och ett nytt medvetande, som The Beatles.
subdirectory_arrow_right Think you might enjoy it. Open your mind to a new experience, a new level of consciousness like we do, because we are the Beatles.
Majoriteten av det lagras bara och berörs mycket sällan av vårt medvetande.
subdirectory_arrow_right The bulk of it is just kept in storage rarely acknowledged by the conscious mind.
Nej, bara hennes medvetande.
subdirectory_arrow_right No, no, no, her consciousness, her mind.
Vårt samhälle värdesätter alert, problemlösande medvetande och det nedvärderar alla andra tillstånd av medvetande.
subdirectory_arrow_right Our society values enlight problem solving and consciousness devalues all other states of consciousness.
Att använda DMT som en förklarande modell, som en slags medlare mellan vårt medvetande och ett medvetande av en ickemateriell sorts verklighet, är händigt.
subdirectory_arrow_right Using DMT is an explanatory model, as kind of a mediator between our consciousness and a a consciousness of a non-corporeal sort of reality, you know. It's handy.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar