Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

mening på engelska

— översättning och exempelmeningar

meaning

Mening, tar första plats är Kauai är Bethany Hamilton.
subdirectory_arrow_right Meaning, taking first place is Kauai's Bethany Hamilton.

opinion

Enligt min mening, ja.
subdirectory_arrow_right In my opinion, yes.

sentence

Okej. Kort. Mening, film, tid, kjol.
subdirectory_arrow_right Sentence, movie, time, skirt.
lägg till

Exampel meningar till mening

Om hennes man avvisar hennes kärlek, om han sätter en annan framför den om han förnekar henne den enda mening hennes liv kan ha är det inte förståeligt om hon söker mening någon annanstans?
subdirectory_arrow_right But if her husband rejects her love, if he puts another love before it if he denies her the only meaning that her life can have is it not understandable if she seeks a meaning for it elsewhere?
Numer, av alla sorters anledningar, har jag en vag känsla av mening... och kan tänka på mig själv som en liten del i Guds överflöd... som innefattar allt.
subdirectory_arrow_right Now, for all kinds of reasons, I have a vague sense of meaning and can think of myself as a small part of God's abundance, which includes everything.
Ingen djup, dold mening.
subdirectory_arrow_right No deep hidden meaning.
Jag kan inte tycka om varenda ny mening.
subdirectory_arrow_right Babe, I can't give an opinion every time you add a sentence.
Kom du inte fram till slutsatsen att Joel och jag behöver varandra för att ge varandras liv mening? Jo.
subdirectory_arrow_right Did you or did you not, in your professional opinion, reach the conclusion... that Joel and I need each other in order to give meaning to our lives?
Det finns en mening i allt. Den måste utnyttjas, sa han.
subdirectory_arrow_right Erland says things have a hidden meaning, one you can benefit from.
Vi försöker att hitta en mening med våra jobb ibland blir det vårt jobb att hitta en mening med våra liv.
subdirectory_arrow_right We live our lives and we try to find meaning in our jobs. And sometimes we make it our jobs to find meaning in our lives.
Det posttraumatiska barnet kommer att utveckla vissa böjelser för att utveckla viss tillförlit och för att upprätthålla ett visst hopp och mening i livet.
subdirectory_arrow_right The post-trauma child will form primary attachments to develop a sense of basic trust and to preserve a sense of hope and meaning in life.
Verkligheten har en dold mening.
subdirectory_arrow_right There is a hidden meaning beneath reality.
Därför kan vi om vi hittar talens hemliga mening veta verklighetens hemliga mening.
subdirectory_arrow_right Therefore, if we manage to discover the secret meaning of numbers, we will know the secret meaning of reality.
Judisk mystisism. I Kabbalah, så har allting en dold mening.
subdirectory_arrow_right In Kabbalah, everything has a hidden meaning.
Meningen med julen är att julen har en mening.
subdirectory_arrow_right The meaning of Christmas is... The idea that Christmas has meaning.
En känsla av mening.
subdirectory_arrow_right A sense of meaning.
En till halv mening som du inte tänker avsluta.
subdirectory_arrow_right Another half sentence that you have no intention of finishing.
Men när man upptäckt det ser man ofta en gömd mening precis som bibliotekarien försökte dölja något.
subdirectory_arrow_right But once you've discovered the trick, you see that there's often a hidden meaning. Just as the librarian was trying to conceal something from us.
Är låtarna svårare, har de mer mening eller en annan mening?
subdirectory_arrow_right Are the songs tougher, more meaning, different meaning?
Under de närmaste två dygnen kändes det som om det enda sättet att ge situationen någon mening var att inte lägga av, så att allt hade varit förgäves.
subdirectory_arrow_right James Over the next, I want to say 24 to 48 hours, there just seemed to be this sense that the way to give the situation meaning was not to walk away and have it have been for nothing. Just how do we do it?
Man kan bli galen av att söka mening i sånt som inte har nån mening.
subdirectory_arrow_right And it basically says that aberrations happen. You can drive yourself nuts trying to derive meaning from things that have no meaning to begin with.
Punkten i slutet av en mening skänker betydelse till varje ord. Till varje tomrum som föregick den.
subdirectory_arrow_right The punctuation at the end of a sentence gives meaning to every word, every space that proceeded it.
Det fanns ingen mening bakom det alla sa för det fanns ingen mening bakom mina föräldrars död.
subdirectory_arrow_right There was no meaning behind what anyone said because there was no meaning behind my parents' death.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar