Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

miljö på engelska

— översättning och exempelmeningar

milieu

Du har trots allt vistats i din miljö hela dan.
subdirectory_arrow_right After all, you have been in your milieu all day.

environment

Miljö och fem, sex till.
subdirectory_arrow_right Environment and five or six more.

surroundings

En smakfull och angenäm miljö.
subdirectory_arrow_right Tasteful and pleasant surroundings.
lägg till

Exampel meningar till miljö

De är en del av vad du behöver för att klara dig i vår miljö.
subdirectory_arrow_right They're part of your equipment for getting along in what is called our environment.
Det är bara samspelet mellan arv och miljö som kan skapa nya arter.
subdirectory_arrow_right It's the interaction ofheredity and environment... for millions of years that makes a new species.
Statsmän och politiker pratar om fredlig samlevnad, men här i vår miljö, utövar vi det redan.
subdirectory_arrow_right Your statesmen and politicians keep talking about peaceful coexistence but here, in our milieu, we really practise it.
Men korruptionen i hans arbets miljö fick honom slutligen.
subdirectory_arrow_right But the corruption of his work environment finally got to him.
Inte din sorts miljö, men definitivt min.
subdirectory_arrow_right Not quite your milieu, my dear but mine, I assure you.
Du har trots allt vistats i din miljö hela dan.
subdirectory_arrow_right After all, you have been in your milieu all day.
Spridning av kärnvapen, okontrollerad fortplantning, föroreningar av land, hav och luft, vår miljö blir våldtagen.
subdirectory_arrow_right Proliferation of atomic devices, uncontrolled breeding habits, pollution of land, sea and air, the rape of the environment.
Vi har hittat vår miljö.
subdirectory_arrow_right I think we may have found our milieu.
En sån här undervattensmiljö utan nån kontakt med ytan är en mycket farlig miljö.
subdirectory_arrow_right I understand an exotic-gas environment 1, 000 feet under water with no lifeline to the surface is about the most dangerous environment on the planet.
Hon säger inte mycket men vill du träffa henne kan jag ordna en intimare miljö.
subdirectory_arrow_right She doesn't talk very much but if you'd like to meet her, I can arrange a more personal milieu.
Du ärver ett kunskapskapital om den sociala världen. Du ärver det från din miljö och din sociala bakgrund.
subdirectory_arrow_right So there is a capital of knowledge about the social world that you inherit from your milieu, from your social background.
Ur vilken miljö är de skapade?
subdirectory_arrow_right Of which milieu are they?
Du är en seriös konstnär som sätter dig själv i en exotisk miljö för forskningens skull.
subdirectory_arrow_right You're a serious artist, injecting yourself into an exotic milieu for research purposes, right?
Det är väl en miljö där det spelas mycket.
subdirectory_arrow_right I guess it's a milieu with lots of gambling.
Och jag är en konstnär och jag har vissa behov av en viss miljö miljö för att utföra ett bra arbete.
subdirectory_arrow_right And I'm an artist. I need a certain environment to work in.
Människan har orsakat stora föroreningar av dess miljö och en del av djuren håller på att utrotas.
subdirectory_arrow_right Human activity has resulted in massive pollution of their habitat and has put some of these tribes in great danger of extinction.
Big Ed använde biorengörning med mikro organismer för att rena en nedsmutsad miljö.
subdirectory_arrow_right Big Ed specialized in bioremediation, Using microorganisms to restore a contaminated environment
Hon har en bomb hon tänker släppa i en kontrollerad miljö omgiven av generallöjtnanter.
subdirectory_arrow_right She has some bomb she wants to drop in a controlled environment surrounded by air marshals.
Miljöpåverkan börjar så fort du befinner dig i en miljö så tidigt som foster-stadiet är du subjektiv för all information som kommer genom din mammas cirkulation
subdirectory_arrow_right Environment begins as soon as you have an environment. As soon as you are a fetus, you are subject to whatever information is coming through mom's circulations.
Inga länder, inga städer, ingen förorening, inga republikaner... bara en ofördärvad, öppen miljö.
subdirectory_arrow_right No countries, no cities, no pollution, no republicans... just a pristine, open environment.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar