Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

minimum på engelska

— översättning och exempelmeningar

minimum

Minimum fem års säljerfarenhet.
subdirectory_arrow_right Minimum five years' sales experience.
lägg till

Exampel meningar till minimum

Tror ni mig om jag nämner det jag anser är minimum?
subdirectory_arrow_right Will you believe me if I name the probable minimum? Why not?
Ett absolut minimum är en halv liter om dan per person.
subdirectory_arrow_right Dr. Renaud informs me that we shall require, as an absolute minimum one pint of water per person per day.
Så länge vi inte är säkra på att bli räddade måste vi hålla oss till ett minimum.
subdirectory_arrow_right As we are somewhat off our original course, unless we are certain of being picked up, we ought to make do with the absolute minimum.
Vi måste hålla det övernaturliga till ett minimum.
subdirectory_arrow_right We have to keep our supernatural episodes down to a minimum.
Bärarna säger att han fuskspelar på tåget... när han kommer hit från New York, minimum 100 dollar, poker.
subdirectory_arrow_right The porters say he runs a braced game on the Century Limited when he comes here from New York. $100 minimum, straight poker.
Vi utvärderar en parapsykisk förmåga lättare under ett minimum av distraktioner.
subdirectory_arrow_right We can do a betterjob ofjudging psychic ability if there's a minimum of distractions.
Jag tar 750 dollar i veckan, som minimum.
subdirectory_arrow_right Now I get $750 a week, minimum.
Ett par tusen parsek, minimum!
subdirectory_arrow_right A couple of thousand parsecs, minimum!
När vi tog oss in i en kanjon hade vi med oss ett minimum av åtta ryggsäckar som var och en vägde 30 kg.
subdirectory_arrow_right Basically when we would haul into a canyon we would have a minimum of 8 backpacks weighting on the average of 60 pounds.
Men ett minimum av under stöd kunde Rommel bryta igenom till Suezkanalen eller t.o.m. Persiska viken.
subdirectory_arrow_right It really is very sad, but with minimum support,
Två dollar är minimum.
subdirectory_arrow_right There's a $2 minimum bet.
Den är förträfflig och håller korruptionen på ett minimum.
subdirectory_arrow_right It's beautiful. It keeps corruption to a minimum.
Hennes upprördhet bör hållas till ett minimum.
subdirectory_arrow_right Her agitation should be kept to a minimum.
Jag dömer er till livstids fängelse... med tillägget om... ett minimum om 30 år.
subdirectory_arrow_right I sentence you to life imprisonment... and I instruct that you shall serve... a minimum of 30 years.
Så ha ljudet lågt på tv:n och konversation på ett minimum.
subdirectory_arrow_right So, please, keep the television down and the conversation to a minimum.
Minimum.
subdirectory_arrow_right Minimum!
Jag skulle vilja klara en kris med ett minimum av bedrövelse.
subdirectory_arrow_right Just once, I'd like to make it through a crisis with a minimum of grief.
Om du önskar tjäna vårt folk, se till att få slut på kriget fort. Ärofullt, med ett minimum av centaurisk blodspillan.
subdirectory_arrow_right If you wish to serve our people, how better to do so than to end this war quickly, gloriously, with a minimum of Centauri blood.
Jag sänker det till ett minimum på de nedre däcken.
subdirectory_arrow_right I can drop life support down to minimum levels on the lower decks. That should give us enough power.
Men den tvättlappen jag stoppa i hennes mun höll jag på plats med en rejäl bit silvertejp höll nere alla hennes klagomål till ett minimum.
subdirectory_arrow_right But that washcloth I put in her mouth, I held in place with a real fat piece of duct tape, kept all her complaining down to a minimum.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar