Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

minne på engelska

— översättning och exempelmeningar

memory

Minne är det som kostar pengar.
subdirectory_arrow_right Memory is what costs money.

memento

Ett minne från kriget, serjag.
subdirectory_arrow_right Got a memento of the wars, I see there, major.

remembrance

Ett minne från förr?
subdirectory_arrow_right Remembrance of things past?
lägg till

Exampel meningar till minne

Säkerligen förlust av minne.
subdirectory_arrow_right Certainly loss of memory.
Det var en man som var 85 år gammal och hade minne som...
subdirectory_arrow_right This guy, Mr Memory, he's 85 years old, he's got a memory...
Vi har samlats för att hjälpa Susan sitta Shiva för Andrei Ivanov älskad make till Sofie. av välsignat minne far till Ganya. av välsignat minne samt far till Susan.
subdirectory_arrow_right As you know, we're gathered to help Susan sit shiva for Andrei Ivanov beloved husband of Sofie, of blessed memory father of Ganya, of blessed memory... and of Susan.
Jag har inget minne av dig eller av några känslor för dig.
subdirectory_arrow_right Even if you are, I have no memory of meeting you and I certainly have no memory of feeling anything for you.
Sen ett minne av ett minne tills du undrar om du finns
subdirectory_arrow_right Does a memory of a memory exist?
Till minne av den store Virginiabon George Washington som var sitt lands ledare och till minne av hans tappre fader general Lighthorse Harry Lee ber detta konvent Robert Edward Lee att ta befälet över Virginias medborgararmés beväpnade styrkor!
subdirectory_arrow_right Now, in the memory of that great Virginian, George Washington who was first in the hearts of his countrymen and calling also upon the memory of his own gallant father, General Light-Horse Harry Lee this convention now calls upon Robert Edward Lee to take command of the armed forces of the Citizen Army of Virginia.
Jag tror inte det är ett riktigt minne, mitt minne.
subdirectory_arrow_right I don't think it's a real memory, my memory.
Så de raderade ditt minne av mig, som de raderad mitt minne av dig.
subdirectory_arrow_right So they took away your memory of me. Just like they had wiped my memory of you.
Det är något med vårt sista minne.
subdirectory_arrow_right Something about our last memory? Our last memory?
Ett mycket lyckligt minne, ett starkt minne.
subdirectory_arrow_right Not just any memory, a very happy memory, a very powerful memory.
Det är ett minne som han återupplever.
subdirectory_arrow_right This is a memory. He's reliving a memory.
Antarktis är planetens minne, ... ett minne från tiden innan människans existens.
subdirectory_arrow_right The Antarctic is a planet's memory a memory of time before there were the people
Du glömde nämna att killen utan minne hade minne.
subdirectory_arrow_right You forgot to mention that a guy with no memory had memories.
Och jag vet inte om det är ett minne eller ett minne av ett minne.
subdirectory_arrow_right And I don't know if it's a memory or a memory of a memory I'm left with.
Hon vände vad som kunde ha blivit ett ärr från barndomen till ett jättemysigt minne.
subdirectory_arrow_right She turned what might have been a scarring boyhood memory into the sweetest of recollections.
Men det finns en annan typ av minnen som kallas implicita minnen vilka i själva verket är känslominnen där känslointrycket och den tolkning som barnet gör av de emotionella upplevelserna lagras i hjärnan i form av nervkretsar som reagerar utan hjälp av ett tydligt minne.
subdirectory_arrow_right But there is another kind of memory which is called implicit memory which is, in fact, an emotional memory where the emotional impact and the interpretation the child makes of those emotional experiences are ingrained in the brain in the form of nerve circuits ready to fire without specific recall.
Paige, ditt långsiktiga minne är intakt och jag är väldigt optimistisk att resten av ditt minne kommer att förbättras med tiden.
subdirectory_arrow_right Paige, your long-term memory recall is intact and I'm very optimistic the rest of your memory is going to improve with time.
Då är du inte ett minne av ett minne.
subdirectory_arrow_right When I'm done, you won't even be a memory of a memory.
Det är som att minnas nåt från ens barndom och inte veta om det är ens eget minne eller en väns minne. Och så inser man att det bara är ett foto i en gammal bok.
subdirectory_arrow_right It's like remembering something from your childhood and you're not sure if it's your memory or a friend's memory and then you realize sadly it's just some photo in an old book.
Ett levande minne av mina många äventyr.
subdirectory_arrow_right I still thank the Lord for leaving me with a memory a living memory of my many adventures.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar