Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

minskar på engelska

— översättning och exempelmeningar

decrease

Vi minskar dem en efter en.
subdirectory_arrow_right We'll decrease them one by one

diminish

När matförsörjningen minskar, följer en ohälsosam kedja av händelser.
subdirectory_arrow_right If food supplies diminish, A deadly chain of events.

reduce

Det minskar faserkraften med hälften.
subdirectory_arrow_right But that will reduce phaser power by 50%.
lägg till

Exampel meningar till minskar

Vi minskar dem en efter en.
subdirectory_arrow_right We'll decrease them one by one
Farten minskar, vi befinner oss i jordens atmosfär.
subdirectory_arrow_right Our speed is diminishing. We're now in the atmosphere of Earth.
Då kan de gott göra det, så minskar överbefolkningen.
subdirectory_arrow_right Then they had better do it and decrease the surplus population.
Det är ju lika bra att han dör, så att överbefolkningen minskar.
subdirectory_arrow_right If he's going to die, then he'd better do it and decrease the surplus population.
Genom att få en buffertzon runt Centaur minskar vi spänningarna.
subdirectory_arrow_right Putting a buffer zone around the Centauri Republic will lessen tensions... and decrease the risk of conflict.
minskar den i värde.
subdirectory_arrow_right You'll decrease its value.
Ser du. Svarstiden minskar.
subdirectory_arrow_right Response time is diminishing.
Han sa att alkoholism är en faktor som gynnar nyliberalismen eftersom den minskar.
subdirectory_arrow_right He said that alcoholism is a factor favourable to neo-liberalism because it's diminishing.
En skoluniform minskar risken för vapen minskar oroligheter mellan gäng, höjer disciplinen och skapar en trevlig stämning på skolan.
subdirectory_arrow_right A dress code can reduce weapons violations, relieve tensions between gangs, reduce disciplinary infractions and generally improve the atmosphere of the school.
Ökad cirkulationstid lungor-hjärna minskar känsligheten i andningscentrum för partialtryck av koldioxid?
subdirectory_arrow_right Prolongation of circulation time from lung to brain causing diminished sensitivity of the respiratory centre to arterial partial pressure of carbon dioxide?
Varje simulation vi har kört har visat att om de är inne i staden, minskar våra chanser betydligt.
subdirectory_arrow_right Every simulation we've run, we've seen that once the machines are inside the odds of our survival decrease dramatically.
Minskar suget och även antalet vita blodkropparna.
subdirectory_arrow_right Reduces cravings. Also reduces his white blood count.
När du tränar, dricker du fyra mot en kolhydrater som proteinlösningen minskar muskelskadorna, ökar uthålligheten.
subdirectory_arrow_right When you exercise, you drink four-to-one carbohydrate-to-protein solution decrease muscle damage, increase endurance.
Öppnar sinnet, hämningarna minskar. Som en magisk Rohypnol?
subdirectory_arrow_right Ens nd the body, diminishes inhibition, diminishes memory.
Jag får alltid den reaktionen. De minskar känsligheten så jag kan hålla på längre.
subdirectory_arrow_right I always get this reaction, but the fact is they decrease sensitivity so I can last longer.
Tiden minskar med en minut per timme...
subdirectory_arrow_right There's a decrease of one minute per hour as now...
Till slut så vill alla betala för våra robotar och då minskar kostnaderna.
subdirectory_arrow_right In the end will pay all our robots and costs will decrease.
Genom att reducera människors livslängd minskar man tekniskt sett utsläppen.
subdirectory_arrow_right By reducing people's lifespans, technically, you're reducing their emissions.
Kallt vatten minskar blodflödet till hjärnan och minskar motoraktiviteten.
subdirectory_arrow_right Cold water reduces circulation to the brain, thereby reducing the metabolism and motor activity.
När det misslyckas minskar den blodflödet till extremiteterna.
subdirectory_arrow_right When this fails, it would decrease the flow of blood to the extremities.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar