Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

mod på engelska

— översättning och exempelmeningar

courage

Mod hjälper knappast mot otur.
subdirectory_arrow_right Courage is no match for an unfriendly shoe, Countess.

spirits

Jag måste ju hålla hennes mod uppe.
subdirectory_arrow_right I talk that way to keep her spirits up.
lägg till

Exampel meningar till mod

Mod!
subdirectory_arrow_right Ain't it the truth!
Kreativitet i en svår situation. Mod, lojalitet mot en officer en officer med inflytande som kan tänkas hjälpa er.
subdirectory_arrow_right Ingenuity during difficulties courage, loyalty to a particular officer an officer with influence, who might use it.
Frihetsnätverkets tapperhetsmedalj för hennes framstående handlingar av mod.
subdirectory_arrow_right Freedom Network Medal Of Valor for her distinguished act of bravery.
Återförenade, njuter familjerna av... det enkla nöjet av att vara tillsammans... efter de lärt sig något de redan visste att mod, lojalitet och kärlek... är de starkaste krafterna i universum.
subdirectory_arrow_right Reunited, the families enjoy... the simple pleasures of being together... having learned something they already knew that courage, loyalty and love... are the strongest forces in the universe.
Aspiranten Brian McCaffrey visade stort mod när han med risk för liv och lem sökte igenom bottenvåningen och på egen hand räddade sömmerskan Anna Rodriguez.
subdirectory_arrow_right Probationary Fireman, Brian McCaffrey, on his first fire, showed the bravery and courage of a veteran... when he risked life and limb to... double-check a burning floor, alone. Emerging victoriously with Anna Rodriquez, a seamstress for the North Shore Clothing Company.
Innan du kan krönas till kung måste du uppvisa mod värdighet och intelligens.
subdirectory_arrow_right Before you can be crowned king, you must be seen to demonstrate bravery, loyalty and intelligence.
För det största av hjältedåd och mod inför en obeskrivlig fasa förärar jag nu mina vänner rikets förnämsta utmärkelser.
subdirectory_arrow_right And now, for the greatest bravery imaginable, for courage in the face of relentless and terrible danger, I award my dear friends the highest medals in my kingdom.
En bra man och en exemplarisk polis som tjänade kommunen och sin avdelning med dignitet, lojalitet, och mod.
subdirectory_arrow_right A good man and an exemplary police officer who served his community and his department with dignity, loyalty, and courage.
Det krävs mod och tapperhet...
subdirectory_arrow_right It'll take courage, bravery...
Var stark, far och gläd dig åt att varje steg du tar vittnar om ditt mod.
subdirectory_arrow_right Have courage, Father. And go on your way rejoicing that at each step you may recall your valor.
Lojalitet och mod existerar fortfarande i den här världen.
subdirectory_arrow_right Loyalty and courage still exist in this world.
För ärlighet och mod och för lojalitet mot min makes litterära värderingar.
subdirectory_arrow_right For honesty, for courage and for loyalty to my late husband's literary values.
Vad är skillnaden mellan mod och tapperhet?
subdirectory_arrow_right What's the difference between bravery and courage?
Vi hyllar hans exceptionella mod, lojalitet och självuppoffrande arbete med detta Purple Heart och denna Bronze Star-tapperhetsmedalj.
subdirectory_arrow_right We honor his exceptional courage, loyalty and selfless service with this Purple Heart and Bronze Star with Valor.
Mod, tapperhet, enighet.
subdirectory_arrow_right Bravery, valor, unity:
Båda två visade tapperhet där ute, verkligt mod.
subdirectory_arrow_right Both of you showed valor Out there, real courage.
Uppvisad tapperhet och mod.
subdirectory_arrow_right They demonstrated bravery and courage.
För att kunna leva upp till resolutionen under sådana svårigheter krävs det mod, mod, mod.
subdirectory_arrow_right It is at that moment that in order to live out this resolution you will need courage, courage, courage.
Antti var en fin pojke, känd för sin raskhet och sitt mod.
subdirectory_arrow_right Antti was a good boy, known for h s bravery and courage.
ARNOLD RAMPERSADS RÖST Forskare/levnadstecknare men jag tror inte att det är så, och jag tror att systrarna Williams har fått leva med det faktum att kriget inte är över än, och de har presterat med utomordentlig tapperhet, mod och skicklighet under svåra omständigheter.
subdirectory_arrow_right I don't think that is true, and I think the williams sisters have had to live with that fact that the war is not over, when they have performed with extraordinary valor and courage and skill under difficult circumstances.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar