Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

motsvarar på engelska

— översättning och exempelmeningar

correspond to

Datumen motsvarar möten i hennes kalender.
subdirectory_arrow_right Dates correspond to meetings found in her calendar.
lägg till

Exampel meningar till motsvarar

Trycket motsvarar nu 12000 fot.
subdirectory_arrow_right The pressure now corresponds to 12, 000 feet.
Han är i ett tillstånd som motsvarar REM-sömn.
subdirectory_arrow_right The vertex waves show a K-complex corresponding to an REM state.
Vi är framme vid den punkt som motsvarar målet.
subdirectory_arrow_right We're at the hyperspace intersection, which corresponds to the target area.
Det är symbolen för trä, men motsvarar även ögat.
subdirectory_arrow_right It is, uh, the symbol for wood. But in Chinese it also correspond to the eye.
Det du just spelade motsvarar det här tempot.
subdirectory_arrow_right What you just played corresponds to a tempo like this.
Vi räknar ut vilka toner som motsvarar kromosomerna och lägger in dem i ljudsignalen.
subdirectory_arrow_right We figure out which tones would be equivalent to the missing chromosomes, and then dub them into your recording of the signal.
Vi ser att nollorna i Riemann Zeta-funktionen... motsvarar singulariteterna... i rum-tiden...
subdirectory_arrow_right So, we see that the zeroes of the Riemann Zeta function correspond to singularities in space-time...
Vart och ett av 45 datum motsvarar en GPS-position på O'Ryans karta.
subdirectory_arrow_right Each of the 45 abduction dates on these faxes correspond to one of the GPS coordinates on O'Ryan's map.
Naturligtvis är det viktigt att förstå att USA har den dåliga vanan... att mörda ledarna, eller på annat sätt destabilisera dem... varje regering med socialistisk ledning, ... vars regim inte motsvarar deras egna imperialistiska... kapitalistiska olje och narkotikahungriga agendan.
subdirectory_arrow_right Naturally it is important to understand that the USA has the bad habit... the leaders of murder, destabilize them or else... each government with socialist tendencies, ... whose regime does not correspond to their own imperialist... capitalist, for oil and to drug-hungry agenda.
Det motsvarar min regissör.
subdirectory_arrow_right This corresponds to my director.
Arbetarna fann benbitarna här... som motsvarar det här stället.
subdirectory_arrow_right Well... the workers found the bones here... which corresponds to this area.
Ingen av dessa motsvarar de snitt som använts.
subdirectory_arrow_right None of these correspond to any of the precise incisions used to dismember the corpses.
Henrys skan av labbet motsvarar koderna på kartongerna.
subdirectory_arrow_right Henry's detailed scan of everything in the lab corresponds to bar codes on the cardboard.
Jag ser inga utbuktningar på maskinen som motsvarar formen av såret.
subdirectory_arrow_right Well, I don't see any protuberances on the machine that correspond to the shape of the wound.
Frigörs luktfria feromoner som motsvarar en kompletterande genetisk signal?
subdirectory_arrow_right Is there a release of odourless pheromones that correspond to our complimentary genetic signal?
Nordosttomt i Stockholm motsvarar sydvästtomt i Kiruna.
subdirectory_arrow_right This is a north-east lot don't I? A north-east lot in Stockholm corresponds to a south-west lot in Kiruna if you count the sun hours didn't i have any evening sun here when I was younger.
Datumen motsvarar möten i hennes kalender.
subdirectory_arrow_right Dates correspond to meetings found in her calendar.
Varje form motsvarar ett av de klassiska elementen.
subdirectory_arrow_right Each shape corresponds to a classical element.
Det motsvarar 100 rotfyllningar.
subdirectory_arrow_right This corresponds to 100 root canals.
Om du vägrar att delta, motsvarar detta att du förlorat.
subdirectory_arrow_right Refuse to participate, this corresponds to fall short of the target.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar