Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nämligen på engelska

— översättning och exempelmeningar

since

Jag tänker nämligen dansa ända tills gryningen.
subdirectory_arrow_right Since I firmly intend to dance until dawn.

for

Jag är nämligen döende.
subdirectory_arrow_right For you see, I'm dying.
lägg till

Exampel meningar till nämligen

Effekten av det första anfallet mot Hamburg förklarades av att vi äntligen fick tillåtelse att använda nåt som vi haft i rockärmen länge, nämligen det vi kallade window.
subdirectory_arrow_right Harris The effectiveness of the first Hamburg raid was due to us at last getting permission to use something we'd had in the bag for a long time, which was known as window, which was the dropping of clouds of aluminium paper strips,
Jag var rädd att inte få tid till det som är viktigt för mig nämligen studier och bön.
subdirectory_arrow_right I worried that it would impede what's important to me, which is studying and prayer.
Nämligen?
subdirectory_arrow_right Which is?
Nämligen att det är ingen skillnad.
subdirectory_arrow_right Which is? That there is no difference.
Det beror på att de uppfostrats till att vara fogliga de är bättre förberedda på att ge skolsystemet det som det kräver nämligen kulturell välvilja-
subdirectory_arrow_right It's because they're brought up to be docile, they're better prepared to give the school system what it requires, which is cultural goodwill,
Nämligen?
subdirectory_arrow_right What was it?
Jag behöver inte fråga mer... för jag har fått svaret jag sökte. Nämligen var ombudsmannen befinner sig... och alla som vill kan följa med!
subdirectory_arrow_right I don't need another fucking question... 'cause I've located the fact that I was seeking... which is the whereabouts of the fucking Commissioner... and whoever wants can come with me!
Vi har också den mänskliga faktorn. Nämligen att folk inte kan hålla tyst.
subdirectory_arrow_right Then there's the human factor, which is that people talk.
De flesta ledarna förr missade den största delen av hemligheten nämligen stärkande och att dela med sig till andra.
subdirectory_arrow_right Most of the leaders in the past missed the great part of The Secret, which is empowering and sharing with others.
Jag borde nog berätta en grej, nämligen... att hantera bollarna är tekniskt sett, strået vassare än den där...
subdirectory_arrow_right That's something that I should probably explain, which is that... That in fact the technical skills involved in manipulating the balls are actually far greater than in operating the...
Men jag tror att hon och jag hade sagt samma sak nämligen att om du fortsätter så här, så kommer du att få en könssjukdom-
subdirectory_arrow_right But I think that she and i would actually be saying the same thing, which is if you keep going the way you're going, you will get an S.T.D.,
Sokrates insåg det som alla filosofer och religioner i världshistorien från Platon till Aristoteles, från Epikuros till stoikerna från judeo-kristna till buddhister alla observerat. Nämligen att den nödvändiga balansen för ett lyckligt liv är illusorisk.
subdirectory_arrow_right Socrates recognized what every philosopher and religion, for that matter in the history of the world, from Plato to Aristotle from Epicurus to the Stoics from the Judeo-Christians to the Buddhists have all observed which is that the balance needed for a happy life is illusory.
Nämligen den falska föreställningen att folk innerst inne är goda.
subdirectory_arrow_right Yeah, what's that? Which is they're all based on the fallacious notion that people are fundamentally decent.
Nämligen att vissa i Trenton tycker det är roligt att slösa skattepengar på en lättfärdig politisk vendetta.
subdirectory_arrow_right Which is that some people in Trenton think it's funny to waste your tax dollars on a frivolous political vendetta.
Den är nämligen kon.
subdirectory_arrow_right Which is short.
Jag har nämligen fått ett meddelande från en viss miss A.
subdirectory_arrow_right I might tell you the reason for me being in the abode of a gentleman, which is that I've had a communication with a certain Miss A.
Nämligen?
subdirectory_arrow_right And why's that?
Nämligen?
subdirectory_arrow_right Which is what?
James visste nämligen vad domare Barnes visste. Domen i David Clarkes rättegång kom från en jävig jury.
subdirectory_arrow_right You see, what James knew is what Judge Barnes knew, which is that the verdict rendered in the David Clarke trial came from a tainted jury.
Då kommer jag till nästa punkt nämligen att jag sa att jag är intresserad av dig.
subdirectory_arrow_right Which brings me to my next point... which is that I declared my interest for you.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar