Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

närhet på engelska

— översättning och exempelmeningar

vicinity

I vår omedelbara närhet.
subdirectory_arrow_right In the immediate area, vicinity.

proximity

Närhet till honom är en faktor.
subdirectory_arrow_right Proximity to him must be a factor.
lägg till

Exampel meningar till närhet

I så fall är det många som dött naturligt i hans närhet.
subdirectory_arrow_right If he ain't so tough, there's been an awful lot of sudden natural deaths in his vicinity.
Samtliga rymdstationer i Chromas närhet står i högsta beredskap.
subdirectory_arrow_right All space stations in the vicinity of Chroma are at full alert.
I vår omedelbara närhet.
subdirectory_arrow_right In the immediate area, vicinity.
Som om en flaska i din närhet står länge nog för att bli dammig!
subdirectory_arrow_right As if a bottle in your vicinity stood long enough to gather dust.
För människor innebär sexualakten närhet och intimitet.
subdirectory_arrow_right For humans, the sexual act brings a closeness and intimacy.
En sån närhet till en supernova krossar oss hur väl vi än tajmar det.
subdirectory_arrow_right Commander, I needn't remind you that close proximity to a supernova will crush us whether or not we time it perfectly.
Jag äter inget i bokens närhet!
subdirectory_arrow_right I'm not eating anything in the vicinity of that book.
Emellertid, i direkt närhet, kan självförstörelse eliminera båda skeppen.
subdirectory_arrow_right However, in close proximity, the self-destruct may be sufficient to eliminate both ships.
O'Neill, Jag läser av ett fjärde livstecken i er direkta närhet.
subdirectory_arrow_right O'Neill, I am detecting a fourth life sign in your immediate vicinity.
Det skulle förånga allt i dess närhet.
subdirectory_arrow_right It would instantly vaporize anything in its vicinity.
Jag ser fyra andra skepp i vår närhet.
subdirectory_arrow_right I am detecting four other ships in close proximity.
Överste Sheppard... du måste vara i omedelbar närhet till kapseln för överföringen ska ske.
subdirectory_arrow_right Colonel Sheppard... you'll have to be in close proximity to the pod for the transfer to happen.
Vill du prata med mig, behöver du inte smyga omkring i min närhet.
subdirectory_arrow_right If you want to talk to me, you don't have to lurk about my general vicinity, just try phoning.
Närhet utan intimitet.
subdirectory_arrow_right Proximity without intimacy.
Se upp förfienden i din närhet. Förstår du?
subdirectory_arrow_right Keep an eye on the enemy in your vicinity.
Det finns inga urskiljbara spår i agent Rivai i omedelbar närhet.
subdirectory_arrow_right There are no discernable traces of agent rival in the immediate vicinity.
Oavsett vilka de är så har de varit i din närhet, de skickade direktbilder av dig som bevis.
subdirectory_arrow_right Listen, kim, whoever these operatives are, they're in close proximity to you. Your father told me they sent him a live feed to prove they had you in their sights.
Varje gång du har så nära närhet till ryggraden, det finns alltid går att finnas anledning till oro, men som jag säger, Det är verkligen för tidigt att säga.
subdirectory_arrow_right Any time you've got that close proximity to the spine, there's always going to be cause for concern, but, as I say, it's really too soon to tell.
Endast Secret Service får bära vapen i presidentens närhet.
subdirectory_arrow_right No, sir. Only Secret Service possess firearms in the president's vicinity.
OSHA vill inte låta tränarna vara i vattnet utan en fysisk barriär mellan dem och valarna. Att vara i direkt närhet till dessa rovdjur är för farligt. DAVID KIRBY Författare: Death at SeaWorld
subdirectory_arrow_right Being in close proximity to these top predators is too dangerous.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar