Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

närmande på engelska

— översättning och exempelmeningar

advance

Och hon gjorde ett närmande.
subdirectory_arrow_right And she made an advance, and...

approach

Närmande, tålamod och finess.
subdirectory_arrow_right Approach, patience, finesse. Will you stop?
lägg till

Exampel meningar till närmande

Jag kan inte påminna mig ett ärligare närmande mellan två människor.
subdirectory_arrow_right Nor can I ever remember a more honest approach to two people being together.
Idka stor försiktighet vid närmande.
subdirectory_arrow_right Approach with extreme caution.
Och sedan gjorde hon närmande mot er?
subdirectory_arrow_right Then she approached you?
Vi har er vektrade för närmande och akut dockning.
subdirectory_arrow_right We have you vectored for approach and emergency docking.
Fel närmande, kompis.
subdirectory_arrow_right Wrong approach, mate.
Mitt närmande föreskriver intensiv övervakning.
subdirectory_arrow_right My approach dictates intense observation.
En del snubbar får ett närmande.
subdirectory_arrow_right Some dudes get the approach.
Närmande, tålamod och finess.
subdirectory_arrow_right Approach, patience, finesse. Will you stop?
En mer exakt beräkning visar att vi inte komma att kollidera med stjärnan utan... göra ett närmande mot dess koronosfär.
subdirectory_arrow_right A more precise calculation of our heading show's that we will not collide with the star, but rather, make a close approach near it's coronasphere.
De har inte upptäckt mitt närmande.
subdirectory_arrow_right They haven't detected my approach.
Säkerheten och Välstånds Partnerskapets sekretiva närmande hade alarmerat allmänheten, så denna gång Bush,
subdirectory_arrow_right The Security and Prosperity Partnership's secretive approach had alarmed the public, so this time President Bush,
Vi måste använda både ett utvändigt och invändigt närmande för att reducera hjärnbråckscystan och göra benrekonstruktionen.
subdirectory_arrow_right Can you tell us about the procedure? We have to use both an extra and intracranial approach to get enough exposure to reduce the encephalocele cyst and do the bony reconstruction.
Och hon gjorde ett närmande.
subdirectory_arrow_right And she made an advance, and...
Kanske ett annat närmande vore mer förståndigt.
subdirectory_arrow_right Perhaps another approach would be prudent.
En sak är säker, röda armen kommer att fortsatt rycka fram i väst även till kostnad av... för att omgruppera redan sydväst om Lüneburg och närmande av armegrpper...
subdirectory_arrow_right One thing is certain, the Red Army pulls aggressive westward on. Even at the expense... To regroup all southwest of Lüneburg and approaching army group...
Att spela säkert kanske är fel närmande.
subdirectory_arrow_right Maybe playing it safe is the wrong approach.
Hej, killar, om detta är ert närmande till en kvinna, så kommer ni inte komma långt.
subdirectory_arrow_right Hey, boys, if this is your approach to women, you're not gonna get very far.
Därför borde du göra ett personligt närmande.
subdirectory_arrow_right Which is why I think you should make a personal overture.
Vi avvaktar och ser ett närmande.
subdirectory_arrow_right We're on a wait and see approach.
Låt mig... Det här är inte på något sätt ett närmande.
subdirectory_arrow_right Allow me to this is not a... gesture or an advance in any way.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar