Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

närvara på engelska

— översättning och exempelmeningar

attend

Alla lämpliga jungfrur ska närvara.
subdirectory_arrow_right Every eligible maiden is to attend.

be present

Han ville så gärna närvara.
subdirectory_arrow_right He seemed most anxious to be present.
lägg till

Exampel meningar till närvara

Och vilket sammanträffande att flera representanter från andra tidningar råkade närvara.
subdirectory_arrow_right And what a happy coincidence that several representatives of other newspapers happened to be present.
Han ville så gärna närvara.
subdirectory_arrow_right He seemed most anxious to be present.
Förresten, vill ni närvara... vid den tekniska undersökningen?
subdirectory_arrow_right By the way, sir, would you like to be present at the technical examination?
Kommer din fru att närvara?
subdirectory_arrow_right Is your wife going to be present?
Det blir till din fördel att närvara på detta datum.
subdirectory_arrow_right It will be to your advantage to be present on this date.
Eftersom det här rör hela skolan kommer alla studenter att närvara.
subdirectory_arrow_right As this is a matter which concerns the whole school, the entire student body will be present.
Eftersom en trill är inblandad begärde trillregeringen att jag skulle närvara.
subdirectory_arrow_right Because another Trill is involved, the Trillian government requested I be present.
Mr. Gray kommer att närvara.
subdirectory_arrow_right Mr. Gray will also be present.
Kommendör, besättningen vill gärna närvara vid detta historiska ögonblick.
subdirectory_arrow_right Commander, some of the crew has requested to be present at this historic event.
Er farbror får inte närvara.
subdirectory_arrow_right Well, your uncle will not be present.
Han har rätt att närvara.
subdirectory_arrow_right He has a right to be present.
Jag förstår inte varför Sarah inte kan närvara.
subdirectory_arrow_right I don't see why, sir, I can't be present for this.
Då tänker jag inte närvara.
subdirectory_arrow_right Then I will not be present.
Jag och poliskonstapeln måste närvara, förstår du?
subdirectory_arrow_right Myself and the W.P.C. will have to be present, do you understand?
Er farbror får inte närvara.
subdirectory_arrow_right Your uncle will not be present.
Ms Roberts får faktiskt inte närvara.
subdirectory_arrow_right Actually, Miss Roberts can't be present.
Jag ska närvara under undersökningen.
subdirectory_arrow_right I shall be present during the evaluation.
Min klient förstår och vill att jag ska närvara...
subdirectory_arrow_right My client understands and agrees I should be present for...
En läkare måste närvara, så jag finns på plats i natt.
subdirectory_arrow_right Just so you know, a doctor needs to be present, so, for what it's worth, I'll be there tonight.
Ska vi diskutera ett äktenskapskontrakt så bör inte kvinnor närvara.
subdirectory_arrow_right If we are to discuss a marriage contract, it's hardly appropriate for a woman to be present.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar