Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nät på engelska

— översättning och exempelmeningar

net

Nät och treudd är dina vapen.
subdirectory_arrow_right The net and trident are your weapons now.

fishing net

Christer Berggren låg i hans nät.
subdirectory_arrow_right It was his fishing net.
lägg till

Exampel meningar till nät

Rätt in i en brasiliansk vandringsspindels nät.
subdirectory_arrow_right Straight into the web of a Brazilian wandering spider.
Vi använder fröken Spindels nät.
subdirectory_arrow_right We'll use Miss Spider's web for a net. Hurry!
Tusentals delfiner dör varje dag i nät världen över.
subdirectory_arrow_right Thousands of dolphins are still dying every day in fishing nets around the world.
De lyckligaste blir pressade genom ett finmaskigt nät.
subdirectory_arrow_right A few will be forced through a fine mesh screen. They'll be the luckiest.
Jag behöver någon som kan komma över med ett nät a net eller något. Visst, jag kan vänta.
subdirectory_arrow_right Look, I need somebody who can come over with a net or something.
Om du blir arg dagligen, om du blir frustrerad dagligen... om du plågas varje dag... om du ger en anledning till varför du är ett offer i ditt liv omformar och sammankopplar du detta neurala nät dagligen... och detta neurala nät har nu ett långsiktigt förhållande... med alla dessa andra nervceller kallade identitet.
subdirectory_arrow_right If you get angry on a daily basis, if you get frustrated on a daily basis... if you suffer on a daily basis... if you give reason for the victimization in your life... you're rewiring and reintegrating that neural net on a daily basis... and that neural net now has a long-term relationship... with all those other nerve cells called an identity.
De behöver ett större och finare nät.
subdirectory_arrow_right They need a wider net with tighter mesh.
Christer Berggren låg i hans nät.
subdirectory_arrow_right It was his fishing net.
Ers majestät, vi fick honom i vårt nät.
subdirectory_arrow_right Your Majesty, caught him up in a fishing net. A fishing net.
Aku, följer du med ut och lägger nät?
subdirectory_arrow_right Aku, how about helping me set the fishing nets?
Varför har man kirurgiskt nät för att ta bort organ?
subdirectory_arrow_right Okay. I get it. You know, but why use surgical mesh to remove organs?
Kirurgiskt nät.
subdirectory_arrow_right Surgical mesh.
Deras mjälte togs bort för att ge plats åt nåt annat. Nåt man fäster vid bukväggen med kirurgiskt nät. Nåt som läckte kalium i dödliga doser.
subdirectory_arrow_right Their spleens were removed so something else could be put in their place... something requiring surgical mesh to attach it to the abdominal wall, something that leaked potassium in high enough levels to kill them.
Jag pratade med ägaren till ett nät och frågade om jag kunde hjälpa till så jag kunde få en del av fisken.
subdirectory_arrow_right I spoke to the owner of a fishing net and asked if I could help so I can have a share of the fish.
Här finns pengar att tjäna, och då skulle det ha funnits en massa små nät, inte ett enda stort, UPPFINNARE AV WORLD WIDE WEB och ett litet nät eller många små, det fungerar inte, man kan inte följa länkar mellan dem.
subdirectory_arrow_right So there would have been lots of little webs, instead of one big one, and one little web, and all sorts of webs doesn't work, because you can't follow links from one to the other.
För att möta den nuvarande efterfrågan, cirka 90 miljoner ton fisk, fiske sker med stora nät.
subdirectory_arrow_right The way fishing is done today, to feed the deman dfor 90 million tonnes of fish, fishing is primarily done with massive fish nets.
40-50 miljoner hajar dödas varje år i metrev och nät som genom-kill.
subdirectory_arrow_right Between 40-50 million sharks are killed every year in fishing lines and fishing nets as by-kill.
Själarna av dessa bortgångna tog varandra hand i hand, spände vristerna och bildade ett nät, ett stort nät av själar.
subdirectory_arrow_right The souls of these departed joined hands, clasped ankles... and formed a web, a great net of souls.
Jag lånar gängets nät.
subdirectory_arrow_right I'm borrowing the gang's mesh network.
Det är Alis nät.
subdirectory_arrow_right REESE: That's Ali's mesh network.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar