Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nådde på engelska

— översättning och exempelmeningar

reached

nådde till första plats i flera östeuropeiska länder.
subdirectory_arrow_right reached number one in several East European countries.

reach

Nådde ni Fort Detrick?
subdirectory_arrow_right Hi, it's Ben. Did you reach Fort Detrick?
lägg till

Exampel meningar till nådde

Han dog innan de nådde hamn, men inte innan... han hann ge skepparen en beskrivning av ön och läget.
subdirectory_arrow_right He died before they reached port, not before the skipper had a description of the island and got an idea of where it lies.
Han kanske nådde vattnet också.
subdirectory_arrow_right If the water was where it's marked on the map, he may have reached that too.
Vi tillfångatog hövdingen och åtta till innan apacherna nådde Rio Grande och försvann in i Mexiko.
subdirectory_arrow_right We captured Naches, their chief, eight others before the Apaches reached the Rio Grande and crossed into Mexico.
Vetenskapen frambringade nya vapen som nådde nya höjder vad gäller förstörelsekapacitet.
subdirectory_arrow_right Science provided new tools of war. These reached an unparalleled peak in their capacity for destruction.
När det sista fotot från Paris nådde den franska exilregeringen fick de idén att använda jetplan som kurirer.
subdirectory_arrow_right When the last wire photo out of Paris reached the exiled French Cabinet, they hit upon the idea of using jets as couriers.
När de nådde Timgad visste din far om det.
subdirectory_arrow_right By the time they reached Timgad, your father knew the score.
När ni nådde ingenmansland, var det då bara ni och Meyer där?
subdirectory_arrow_right Private, when you reached no-man's-land, were you alone with Private Meyer? Yes, sir.
Däremot gärna vittnen på att han nådde tyskarnas taggtråd.
subdirectory_arrow_right You may not. But you may call witnesses to the effect that he reached the German wire.
Han var tvungen att vila sig fem gånger innan han nådde hyddan.
subdirectory_arrow_right He had to sit down five times before he reached the shack.
Besättningen visste att det var fråga om minuter när vattnet väl nådde det gapande lastrummet.
subdirectory_arrow_right The crew watched in chilling silence. They knew the Claridon's finish could be counted in minutes, once the sea reached that open hole on the forward deck.
Jag var hos några vänner på landet när ordern nådde mig.
subdirectory_arrow_right I was staying with friends in the country when my orders reached me.
Handeln med aktierna upphörde när de nådde toppen.
subdirectory_arrow_right Presumably not, young lady. Trading in this stock stopped when it reached its peak. Everyone has sold it so far as a profit.
Ett par dar senare föll Mosjajsk, 10 mil västerut. En infanteridivision nådde Gorkij, bara 65 km bort.
subdirectory_arrow_right One days later, one another one formation takes Mozhaysk, 90 km ocidente, while an infantry division Gorki reached, but the 60 km.
Våren 1942 nådde de japanska erövringarna sin höjdpunkt.
subdirectory_arrow_right In the Spring of 1942, the conquests Japaneses had reached the height.
Ryssarna nådde Auschwitz i januari 1945.
subdirectory_arrow_right Narrator The Russians reached Auschwitz in January 1945.
Räddningspatrullerna nådde lägren inne i Tyskland där de överlevande i förintelselägren hade övergivits.
subdirectory_arrow_right Then rescuers reached the camps in Germany itself, where, by now, the survivors of the extermination camps had been abandoned.
Men den 21 juni nådde amerikanerna stadens utkanter.
subdirectory_arrow_right But by the 21st, after tough fighting, the Americans reached the port's outskirts.
På eftermiddagen den 23 nådde den Volga strax norr om Stalingrad.
subdirectory_arrow_right To the end of the afternoon of day 23, one column of tanks reached the Volga, to the North of Estalingrado.
Jag nådde fram till honom.
subdirectory_arrow_right I reached him. I reached him.
Sen knyter han fast den andra änden i riggen, trots att han inte nådde.
subdirectory_arrow_right And ties off the other end on the truss even though there is no way he could have reached it. No way he could've reached it.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar