Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nådig på engelska

— översättning och exempelmeningar

gracious

Hon kommer inte vara nådig.
subdirectory_arrow_right She won't be gracious about it.

merciful

Gud är nådig och inga doktorer behövs.
subdirectory_arrow_right If God is merciful, no doctor would be needed.
lägg till

Exampel meningar till nådig

Jag accepterade Herren Grenville s nådig inbjudan enbart för att be Ers höghet att göra något för att rädda min make.
subdirectory_arrow_right I accepted the Lord Grenville's gracious invitation solely to implore Your Highness to do something to save my husband.
Åh, bra nådig.
subdirectory_arrow_right Oh, good gracious.
Systrar hans nådig majestät... Lyft tåget av hennes majestäts mantel...
subdirectory_arrow_right The sisters of his gracious majesty... lift the train of her majesty's robe...
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
subdirectory_arrow_right The Lord make his face shine upon you and be gracious to you.
Ers höghet är mycket nådig.
subdirectory_arrow_right Your Highness is... very gracious.
Herre, var nådig...
subdirectory_arrow_right O Lord, have mercy! O Lord, have mercy!
Gud vare nådig, Kristus vare nådig, Herren vare nådig.
subdirectory_arrow_right God have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy.
Vara nådig och låta henne komma och besöka mitt hem, och III ge henne något att äta.
subdirectory_arrow_right Be gracious and let her come and visit my home, and III give her something to eat.
Tro mig, hulde furste, jag håller på plikten som på min själ så väl mot Gud som mot en nådig konung.
subdirectory_arrow_right Assure you, my good liege, I hold my duty as I hold my soul both to my God and to my gracious king.
Herren låte sitt ansikte lysa över honom och vare honom nådig.
subdirectory_arrow_right The Lord bless him and keep him. The Lord make His face to shine upon him and be gracious unto him.
Herren låte sitt ansikte lysa över henne och vare henne nådig.
subdirectory_arrow_right The Lord make his face to shine upon her and be gracious to her.
Nådige Gud, jag ber dig nu att vara nådig.
subdirectory_arrow_right O merciful god, I have such need of your mercy now.
Du är en mycket nådig man.
subdirectory_arrow_right I agree. You're a very gracious man.
Nådig också.
subdirectory_arrow_right Gracious as well.
Hon kommer inte vara nådig.
subdirectory_arrow_right She won't be gracious about it.
Nådig herrar här?
subdirectory_arrow_right Gracious gentlemen here?
En mycket nådig god kväll till er.
subdirectory_arrow_right A very gracious good evening to you.
Godhet nådig.
subdirectory_arrow_right Goodness gracious.
Åh, Sherlock, åh, bra nådig, du ser hemsk!
subdirectory_arrow_right Oh, Sherlock, oh, good gracious, you look terrible!
Gud, var nådig mot mig. Var nådig mot mig.
subdirectory_arrow_right God... have mercy on me. Have mercy on me.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar