Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

någorlunda på engelska

— översättning och exempelmeningar

fairly

Ni tycks ju vara någorlunda intelligent.
subdirectory_arrow_right You seem like a man with a fairly adequate lQ.

pretty

Ja, det antar jag är en någorlunda bra gissning.
subdirectory_arrow_right Yeah, I guess that's a pretty fair guess.

reasonably

Samhället är någorlunda tryggt, mamma.
subdirectory_arrow_right Society is reasonably safe, mom.
lägg till

Exampel meningar till någorlunda

Någorlunda.
subdirectory_arrow_right Fairly well.
Om jag nu finner det viktigt och någorlunda säkert...
subdirectory_arrow_right If the Captain decides that the mission is vital and reasonably safe.
Ni tycks ju vara någorlunda intelligent.
subdirectory_arrow_right You seem like a man with a fairly adequate lQ.
De är någorlunda mänskliga.
subdirectory_arrow_right They're fairly human.
Någorlunda.
subdirectory_arrow_right Well enough.
Någorlunda.
subdirectory_arrow_right More or less.
Någorlunda?
subdirectory_arrow_right More or less?
Om du målar nåt någorlunda originellt åt mig så gör jag det.
subdirectory_arrow_right No, I won't. If you want to paint me something somewhat original, then I will.
Någorlunda.
subdirectory_arrow_right Fairly.
Stölder hållas under någorlunda kontroll.
subdirectory_arrow_right Clannish men is held somewhat in check.
Även honom begravde vi under någorlunda normala förhållanden.
subdirectory_arrow_right We managed to bury him as well under fairly normal circumstances.
Vi har isolerat genen någorlunda snabbt.
subdirectory_arrow_right We've isolated the gene fairly quickly.
... av sitt någorlunda flirtiga möte med Ms Pascal.
subdirectory_arrow_right ... by his somewhat flirtatious encounter with Ms. Pascal.
Någorlunda.
subdirectory_arrow_right Overcome.
Någorlunda.
subdirectory_arrow_right Well, well enough.
Du lär bli någorlunda nöjd med vetskapen om att Merlins vapen fungerade.
subdirectory_arrow_right You'll be somewhat satisfied to know that Merlin's weapon did work.
Är du någorlunda regelbunden?
subdirectory_arrow_right Are you fairly regular?
Vi tänkte oss att Sterling Cooper ska förbli någorlunda självstyrande. Ni köpte oss.
subdirectory_arrow_right We imagine that Sterling Cooper will remain somewhat autonomous.
Den är någorlunda ofarlig och inte alls komplicerad.
subdirectory_arrow_right It's fairly harmless and not complicated at all.
Jag tror att han refererar till Kuba, Argentina och någorlunda till Sovjet.
subdirectory_arrow_right I believe he referred to Cuba, Argentina and somewhat to Russia of the Soviet Union.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar