Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nödvändig på engelska

— översättning och exempelmeningar

necessary

Nödvändig 3d-printer finns i det nya baslägret.
subdirectory_arrow_right Necessary 3D printer is at the new base camp.

needed

Är sådan sekretess nödvändig?
subdirectory_arrow_right Is such secrecy needed?
lägg till

Exampel meningar till nödvändig

Ni verkar inte ha några beroende släktingar... eller något yrke nödvändig för försvaret.
subdirectory_arrow_right Mr. Ackerman, you don't seem to have any dependent relatives... or any occupation essential to national defense.
Fakta borde visa att hon är nödvändig för deras syfte.
subdirectory_arrow_right The facts would indicate that she is essential to their purpose.
En sådan är nödvändig.
subdirectory_arrow_right That is imperative.
Är den här scenen nödvändig?
subdirectory_arrow_right Is this scene really essential?
Inte som en nödvändig utvidgning av ontologisk existens.
subdirectory_arrow_right Not as an essential extension of ontological existence.
Jag har nödvändig utrustning.
subdirectory_arrow_right We'd need a mix of oxygen and helium. I have all the necessary equipment aboard.
Jag tycker att du är helt nödvändig.
subdirectory_arrow_right No, I think you're positively essential.
Polisen var oundviklig och egentligen nödvändig.
subdirectory_arrow_right Police action was inevitable... and, as it happens, necessary.
Marshall, det är absolut nödvändig att vi löser det här Södra Kina situationen.
subdirectory_arrow_right Marshall, it's imperative that we resolve this South China Seas situation.
Men till dess att vi träffar valteserna vill jag att endast nödvändig personal får tillgång till lastkajen.
subdirectory_arrow_right However, until we reach the rendezvous with the Valtese, may I ask that the cargo bay be declared off-limits to all but the most essential personnel?
Hemligheter är en nödvändig förkunskap i det här huset
subdirectory_arrow_right Secrets are a virtual prerequisite in this house.
Presidenten ber er ursäkta all sekretess men försäkrar att den är nödvändig för de stridandes säkerhet.
subdirectory_arrow_right The president of the United States... has said he apologizes for the need for secrecy... and he assures that it is necessary... for the safety of the men and women in combat.
Det var absolut nödvändig att vi kom till Mint Hotel... före deadlinen för pressinskrivningen.
subdirectory_arrow_right It was absolutely imperative that we get to the Mint Hotel... before the deadline for press registration.
Det är nödvändig att du lämnar huset. Hallå, Miles.
subdirectory_arrow_right It's imperative that you leave the house.
Vår man utanför, kommer ha kontakt med mig och skulle ni behöva kommunicera. Jag tror inte det kommer bli nödvändig.
subdirectory_arrow_right Our man outside will be in contact with me, and should you need to communicate i don't think that'll be necessary, ma'am.
Jag behöver göra fler tester innan jag kan säga nåt med säkerhet, och vi måste kontakta SGC och be dem skicka nödvändig utrustning.
subdirectory_arrow_right I need to do more tests before I can say anything for sure, and we have to contact Stargate Command and have them send out the necessary equipment.
Dom kanske inte gillar det, men... det är nödvändig att prata ut om alla problem.
subdirectory_arrow_right They may not like it, but... it's imperative to put issues out on the table.
Jag har fått all nödvändig information.
subdirectory_arrow_right Oh, that's not necessary. You've given me all the information I need. It seems that my hotel project's
Kanske ni borde ta nödvändig tid och komma till den åsikten själv.
subdirectory_arrow_right Perhaps you should take the requisite time to arrive at this conclusion for yourself.
Du har all nödvändig dokumentation.
subdirectory_arrow_right I see you have all the necessary paperwork. Necessary?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar