Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nödvändigtvis på engelska

— översättning och exempelmeningar

necessarily

Luftbubblor dödar inte nödvändigtvis en människa.
subdirectory_arrow_right Air bubbles don't necessarily kill a person.
lägg till

Exampel meningar till nödvändigtvis

Luftbubblor dödar inte nödvändigtvis en människa.
subdirectory_arrow_right Air bubbles don't necessarily kill a person.
Inte nödvändigtvis.
subdirectory_arrow_right Not necessarily.
Nej, inte nödvändigtvis.
subdirectory_arrow_right Not necessarily.
Inte nödvändigtvis.
subdirectory_arrow_right Mmm, not necessarily.
Inte nödvändigtvis.
subdirectory_arrow_right Hmm, not necessarily.
Och vad gäller brevpappret så kan er bror ha fått det när som helst. Inte nödvändigtvis samma dag han dog.
subdirectory_arrow_right As for this stationery, your brother could have got it from Fabian's house at any time, not necessarily on the day of his death.
Inte nödvändigtvis...
subdirectory_arrow_right It's all in the breeding. Not necessarily.
Det är inte nödvändigtvis sant.
subdirectory_arrow_right That's not necessarily true.
Inte nödvändigtvis fru.
subdirectory_arrow_right Not necessarily madam.
Han var övertygad om... att ett misslyckande då och då med djuren... inte nödvändigtvis betydde... att näringen skulle misslyckas på människor.
subdirectory_arrow_right He was convinced that... an occasional failure with the animals... didn't necessarily mean... that the nutrient would fail with humans.
S när mrs Manion tog av sig skorna p Thunder Bay... var hon inte nödvändigtvis ofin, eller hur?
subdirectory_arrow_right So, Mrs. Manion's taking her shoes off in Thunder Bay doesn't necessarily mean she was being unladylike, does it?
Men med andra... behöver det inte nödvändigtvis vara fel.
subdirectory_arrow_right But others it wouldn't necessarily be wrong with them.
Ett bett från en fågelspindel är inte nödvändigtvis dödligt för en frisk människa men en man med ett svagt hjärta...
subdirectory_arrow_right A bite from a tarantula is not necessarily deadly to a healthy man... but to a man with a weak heart...
Det är mycket möjligt, men inte nödvändigtvis.
subdirectory_arrow_right So he may have been, but not necessarily.
Lnte nödvändigtvis!
subdirectory_arrow_right Not necessarily.
Hans förutsättningar är inte nödvändigtvis sämre men läroverksvärlden är främmande för arbetarfamiljer.
subdirectory_arrow_right The footing he's on isn't necessarily any worse but working-class families are not familiar with grammar schools.
Inte nödvändigtvis.
subdirectory_arrow_right No, not necessarily.
Inte nödvändigtvis viktig, bara värdefull.
subdirectory_arrow_right I mean, not necessarily important, just valuable.
Vad förväntar du dig att jag och FN, men inte nödvändigtvis i den ordningen, ska göra åt det?
subdirectory_arrow_right Now, what do you expect me and the United Nations, though not necessarily in that order, to do about it?
Det är inte nödvändigtvis sant.
subdirectory_arrow_right Well, it's not necessarily true, Mr. McMurphy.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar