Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nöje på engelska

— översättning och exempelmeningar

pleasure

Nöje att göra affärer med dig.
subdirectory_arrow_right Pleasure doing business with you.

enjoyment

Skall det vara något nöje det?
subdirectory_arrow_right Should that be some form of an enjoyment?
lägg till

Exampel meningar till nöje

Ett nöje att träffa en försäkringsagent som gillar att betala ut ersättning.
subdirectory_arrow_right It's a pleasure to meet an insurance agent who enjoys paying off claims.
Njut av ert trots för det blir det sista nöje ni har på denna jord.
subdirectory_arrow_right Enjoy your defiance. It'll be the last pleasure you have on this earth.
Att besegra Läderlappen är mitt enda nöje, mitt paradis på jorden!
subdirectory_arrow_right Outwitting Batman is my sole delight my joy, my heaven on earth, my very paradise.
Det är ett nöje att rykta er häst och ett ännu större nöje att göra affärer med er.
subdirectory_arrow_right Mr. Books! It's pure pleasure to groom your horse! And even a greater pleasure to do business with you!
Er njutning och lycka är mitt enda mål och nöje. Här har jag...
subdirectory_arrow_right I'm the manager of this boat and your delight and happiness is my sole concern and pleasure.
Det ger dem ett nöje att se byråkratin och överklassen få en spark i baken.
subdirectory_arrow_right It gives them pleasure to see officialdom and the upper classes getting a kick up the backside.
Moster Phyllis, alltid ett nöje, vilket nöje.
subdirectory_arrow_right Aunt Phyllis, always a pleasure, what a pleasure.
Ett nöje att behandla er.
subdirectory_arrow_right It was a pleasure treating you.
Det var ett nöje att byta partner.
subdirectory_arrow_right Was this fun or what? Sandy Cohen. Pleasure swinging with you.
De har sitt jävla nöje med er och på morgonen, behandlar de dig som skit.
subdirectory_arrow_right They have their fucking fun with you, and in the morning, they treat you like dirt.
Hur som helst... Det var ett nöje att behandla er och...
subdirectory_arrow_right Anyway, it was a pleasure treating you, and...
Det är vårt nöje. Roligt för oss
subdirectory_arrow_right It's our pleasure.Fun for us.
Och glädjen att återgälda er är ett nöje.
subdirectory_arrow_right And the joy of repaying you gives me such pleasure.
Det är ett nöje ett ha gäster. Det är riktigt festligt.
subdirectory_arrow_right It's a pleasure to have guests, a real treat.
Den byggdes samtidigt som den stora utställningen i Hyde Park, men den skänkte alla nöje och njutning, som ni ser.
subdirectory_arrow_right It was there to coincidence with the Great Exhibition in Hyde Park, but it gave everybody joy and pleasure.
Som borgmästare är det mitt ytterst tröttsamma nöje att sparka igång den 83:e eller 84:e årliga e-sopornas återvinningsfestival!
subdirectory_arrow_right As Mayor, it is my deeply tedious pleasure to kick off the 83rd or 84th Annual E-Waste Recycling Festival!
Med nöje, M med nöje.
subdirectory_arrow_right With pleasure, M. With pleasure.
Ett nöje... Ett nöje.
subdirectory_arrow_right Pleasure, pleasure.
Mycket nöje!
subdirectory_arrow_right Enjoy, enjoy Enjoy.
För miljonärer, som rott saken i hamn, erbjuder vi ett flytande nöje.
subdirectory_arrow_right Millionnaires, whose ship come in, A pricy pleasure boat offer the most fun of love.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar