Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

narkotika på engelska

— översättning och exempelmeningar

drugs

Narkotika och våldsbrott har blivit en del av vår vardag.
subdirectory_arrow_right Drugs, violent crimes ravaging our communities.
lägg till

Exampel meningar till narkotika

Gift delas in i frätmedel, retmedel, gas, narkotika, alkaloider.
subdirectory_arrow_right Suicide by poison, subdivided by types of poison... such as corrosive, irritant, systemic, gaseous, narcotic... alkaloid, protein, and so forth.
Narkotika, va?
subdirectory_arrow_right Narcotics, huh?
Det är ocksa tillatet att fraga om jag använder narkotika.
subdirectory_arrow_right You would be justified in asking also whether I am addicted to narcotics.
Han talade om förfalskade läkarrecept på narkotika
subdirectory_arrow_right He spoke about false prescriptions of narcotics
Använder ni narkotika?
subdirectory_arrow_right Use narcotics?
Sen narkotika, gripen med systern Betty Rossiter av narkotikaroteln.
subdirectory_arrow_right Then narcotics, arrested with sister Betty Rossiter by the Narcotics Bureau.
Visst har jag många vänner inom politiken men de förblir inte mina vänner om jag sysslar med narkotika i stället för hasard, som de betraktar som harmlöst.
subdirectory_arrow_right It's true, I have a lot of friends in politics. They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.
Är det vanligt att sälja narkotika inom din avdelning?
subdirectory_arrow_right Is it common practice to sell narcotics in the narcotics division?
Vi säljer inte narkotika, sånt gör knarkhandlare.
subdirectory_arrow_right We don't sell narcotics. Dope dealers sell narcotics.
Men en sak jag vet är säker är ingen narkotika langare skulle använda det.
subdirectory_arrow_right But one thing I do know for sure is no flower peddler would be using it.
Jag välkomnar er... till den tredje nationella åklagarkonferensen... om narkotika och farliga droger.
subdirectory_arrow_right I welcome you... to the third National D.A.'s Convention... on Narcotics and Dangerous Drugs.
För att vara riktig effektiv måste en narkotikaspanare känna till och älska narkotika.
subdirectory_arrow_right To be truly effective a good narcotics agent must know and love narcotics.
En bra narkotika spanare bör ha narkotikan i blodet.
subdirectory_arrow_right A good narcotics agent should have narcotics in his blood.
Medlet du får är inte narkotika.
subdirectory_arrow_right The drug we're going to give you... is not a narcotic. It won't give you narcotic sensations.
Jag körde inte fort, gjorde inte motstånd och jag langade inte narkotika, för den behöverjag själv. Arvodet är 5000 dollar.
subdirectory_arrow_right I wasn't speeding, I wasn't impaired, I didn't resist, and I certainly was not distributing narcotics to anyone but myself, because I need those narcotics.
Om du ska resa till en annan stat för att få mer narkotika... Går han på droger? Jag åkte för att hälsa på...
subdirectory_arrow_right If you're going to another state to get more narcotics... he's on drugs?
245 TON NARKOTIKA
subdirectory_arrow_right 245000 kg of drugs Drugs Consumption explodes
De flesta rättsmyndigheter före 1970 hade mycket små knarkrotlar, för narkotika sågs inte som ett stort problem.
subdirectory_arrow_right Most law enforcement agencies, before the 1970s, had very small narcotic units because narcotics wasn't seen as a big problem.
Du får inte köpa, sälja, inneha, använda, förtära eller hantera någon narkotika, marijuana, alkohol eller andra berusningsmedel, eller vistas på ställen där sådana medel säljs illegalt, delas ut, används eller ges bort.
subdirectory_arrow_right You may not purchase, sell, possess, use, consume, or administer any narcotic drugs, marijuana, alcohol, or intoxicants of any form or frequent places where such articles are unlawfully sold, dispensed, used, or given away.
Bossen, Vissarionovitch har förbjudit sina män att handskas med narkotika eller prostitution.
subdirectory_arrow_right Vissarionovitch, the big boss, has forbidden his men from drug trafficking and prostitution.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar