Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nation på engelska

— översättning och exempelmeningar

nation

Nation förargad då kvinnor öppet förolämpats.
subdirectory_arrow_right Nation aroused by open insults to women.
lägg till

Exampel meningar till nation

Jag ber er kandidat och alla med medkänsla att kämpa för att göra världen till en lyckligare plats. Där ingen nation står mot nation, ingen granne står mot granne. Där ingen förföljs eller jagas.
subdirectory_arrow_right I ask your candidate and all those who love their fellow men... to set themselves resolutely to make the world a happier place... a world where no nation plots against nation... no neighbour plots against neighbour... where there is no persecution or hunting down... where everyone gets a square deal and a sporting chance... and where people try to help and not to hinder... a world where suspicion and cruelty and fear have been forever banished!
Att denna nation under guds beskydd ska återfödas frihet och att folkstyrelsen av folket, för folket inte ska försvinna från jorden.
subdirectory_arrow_right That this nation, under God, shall have a new birth of Freedom And that government of the people, by the people, for the people
Jag lovar trohet till den amerikanska flaggan och till den republik som den representerar en nation så stor med frihet och rättvisa för alla.
subdirectory_arrow_right I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the republic for which it stands... one nation, indivisible... with liberty and justice for all.
Om vi inte åstadkommer något mer i veckan måste vi åtminstone tänka ut en terroristhandling som ska visa hela världen att Förenta staterna, den store satan, endast är en papperstiger en ynklig nation, ett ynkligt folk, ett folk som är moget för förintelse.
subdirectory_arrow_right If we do nothing else this week, we must conceive at least one terrorist act that will show all the world that the United States, the great Satan, is but a paper tiger a weak nation, a weak people, a people ripe for destruction.
Tillståndets nation.
subdirectory_arrow_right The Nation of the State.
Jag svär trohet till flaggan... av De Förenta Staterna... och till republiken den representerar... en nation under Gud, odelbar... med frihet och rättvisa åt alla.
subdirectory_arrow_right I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the republic for which it stands... one nation under God, indivisible... with liberty and justice for all.
Jag svär trohet till flaggan... av De Förenta Staterna... och republiken den representerar... en nation under Gud...
subdirectory_arrow_right I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the republic for which it stands... one nation under God...
Jag svär trohet till flaggan av De Förenta Staterna och till republiken den representerar... en nation under Gud...
subdirectory_arrow_right I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands... one nation under God...
Jag svär trohet till Förenta staternas flagga och till republiken den representerar en odelbar nation under Gud med frihet och rättvisa för alla.
subdirectory_arrow_right I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands one nation under God indivisible, with liberty and justice for all.
En nation som aldrig har attackerat Usa.
subdirectory_arrow_right A nation that had never attacked the United States.
En nation som aldrig har hotat att attackera Usa.
subdirectory_arrow_right A nation that had never threatened to attack the United States.
Jag svär trohet till Amerikas förenta staters flagga och till republiken den symboliserar, en nation, under Gud, odelbar, med frihet och rättvisa åt alla... födda och ofödda.
subdirectory_arrow_right I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all... born and unborn.
Jag lovar trohet mot den amerikanska flaggan vad den står för, en nation, under gud, odelbart med frihet och rättvisa för alla
subdirectory_arrow_right I pledge allegiance to the flag of the united states of America, for which it stands, one nation, under god, indivisible, with liberty and justice for all.
Jag lovade trohet till amerikanska flaggan, en nation...
subdirectory_arrow_right I pledge allegiance to the flag of the united states of America, one nation...
Jag lovar trohet till den amerikanska flaggan och till republiken, som den står för en nation, under gud, odelbart och rättvisa för alla
subdirectory_arrow_right I pledge allegiance to the flag of the united states of America, and to the republic, for which it stands, one nation, under god, indivisible, and justice for all.
Jag kan försäkra er att... vår nation har både den militära styrkan och den politiska viljan... att besegra USA... i ett krig.
subdirectory_arrow_right I can assure you our nation has both the military power and the political will to defeat the united states in any war of aggression.
Vår framstående industriella nation kontrolleras av sitt kreditsystem.
subdirectory_arrow_right Our great industrial nation is controlled by its system of credit.
Denna flagga överlämnas av en tacksam nation och Förenta staternas armé som bevis på uppskattning av er käras ärofulla och hängivna tjänstgöring.
subdirectory_arrow_right This flag is presented on behalf of a grateful nation and the United States Army as a token of appreciation for your loved one's honorable and faithful service.
Jag svär trohet till den amerikanska flaggan och för republiken den symboliserar, en odelbar nation, under Gud med frihet och rättvisa för alla.
subdirectory_arrow_right I pledge allegiance... to the flag... of the United States of America... And to the Republic... for which it stands... One Nation... under God... indivisible, with liberty and justice for all.
Rätte mannen att leda vår stora nation i denna tid av utmaningar och USA:s nästa president, guvernör Mike Morris.
subdirectory_arrow_right The right man to lead this great nation of ours in these challenging times, and the next president of the United States of America, Governor Mike Morris.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar