Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nationalsång på engelska

— översättning och exempelmeningar

national anthem

Det är våran nationalsång.
subdirectory_arrow_right That is our national anthem.

anthem

Mina herrar, vår nationalsång.
subdirectory_arrow_right Gentlemen, our national anthem.
lägg till

Exampel meningar till nationalsång

Mina herrar, vår nationalsång.
subdirectory_arrow_right Gentlemen, our national anthem.
Det är våran nationalsång.
subdirectory_arrow_right That is our national anthem.
Det var vår nationalsång.
subdirectory_arrow_right Our national anthem!
Vår nationalsång.
subdirectory_arrow_right ... singing of our National Anthem.
Vi borde ha en ny nationalsång, som jag kan fatta.
subdirectory_arrow_right I think it's time for a new national anthem. You know? One I can relate to.
Och det var Sveriges nationalsång, tack som frågar.
subdirectory_arrow_right And that's the Swedish national anthem. Thank you for asking.
Det är som en snuskgubbes nationalsång.
subdirectory_arrow_right It's like the stalker's national anthem.
Skotska uppfinningar och upptäckter inkluderar: Frimärket, Australiens nationalsång, brittiska riksbanken, cykelpedalen, bakladdade kanonen, som ni märker så försöker jag gå i alfabetisk ordning,
subdirectory_arrow_right Scotch inventions and discoveries include, adhesive stamps, the Australian national anthem, the Bank of England, bicycle pedals, the breech-loading rifle you notice I'm going in alphabetical order
Mina damer och herrar, skulle ni vilja ge ett varmt amerikanskt välkommen till en herre som har kommit hela vägen från Kazakstan, och vi har äran att låta honom sjunga vår nationalsång.
subdirectory_arrow_right Ladies and gentlemen of Salem, Virginia, would yöu please give a warm, American welcome to a gentleman who has come all the way from Kazakhstan and we are honored to have singing our national anthem.
För att visa vår vänskap, vill jag nu sjunga vår Kazak-nationalsång till melodin av er nationalsång.
subdirectory_arrow_right To show our friendship, I now will sing our Kazakh national anthem to the tune of yöur national anthem.
Nu, för att sjunga våran nationalsång, payola inspelningsartisten Tabitha Vixx!
subdirectory_arrow_right Now, to sing our national anthem, payola recording artist Tabitha Vixx!
Nu så, publiken, publiken, publiken, vad är de första orden i Tysklands nationalsång?
subdirectory_arrow_right Now, audience, audience, audience, what are the first words of the German national anthem?
Här för att sjunga Amerikas nationalsång. En stjärna vi alla älskar.
subdirectory_arrow_right And here to sing the American national anthem a superstar we all love:
Tar vi bort det som de omhuldar Springboks, deras nationalsång förstärker vi bara den fruktan som råder mellan oss.
subdirectory_arrow_right If we take away what they cherish the Springboks, their national anthem we just reinforce the cycle of fear between us.
Mina damer och herrar, Sydafrikas nationalsång.
subdirectory_arrow_right Ladies and gentlemen, the national anthem of South Africa.
För vaddå? En nationalsång?!
subdirectory_arrow_right What, for a national anthem?
Ja, för en nationalsång, hallå?
subdirectory_arrow_right Yeah, for a national anthem, duh!
Detta är fortfarande deras nationalsång.
subdirectory_arrow_right This is still the Dutch national anthem.
Han drack ur bidén och sjöng Kanadas nationalsång på spanska.
subdirectory_arrow_right He drank from the bidet and sang the Canadian national anthem... in Spanish. In Spanish.
Sen skulle Merle Haggards Mama Tried bli ny nationalsång.
subdirectory_arrow_right Then I'd change the national anthem to Merle Haggard's Mama Tried.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar